Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /customers/f/a/8/kneg.org/httpd.www/wp-content/plugins/wp-smartcrop/wp-smartcrop.php on line 413 Riskfyllt med stora fordonsflottor av diesellastbilar - KNEG
Sofia Nordström, FordonsGas

Riskfyllt med stora fordonsflottor av diesellastbilar

Om det är någon som fortfarande tycker det verkar riskabelt att investera i klimatsmarta lastbilar ja, då kanske det är dags att vända på frågan. Det menar Sofia J Nordström, Sales & Marketing manager HDV på FordonsGas, i KNEG:s medlemskrönika för januari, 2019.

På klimatmötet i Katowice strax före jul enades alla deltagande länder om att gå med på en bindande regelbok för Paris-avtalet. I den ingår att mäta sina utsläpp och bokföra dem. Att bokföra utsläpp innebär att samla fakta och kunskap. Data som man sedan kan agera på för att tvinga fram minskningar av de utsläpp som görs. I slutet av 2019 äger nästa klimatmöte rum, då i Chile. Vad som beslutas då vet vi förstås inte. Vad alla vet är att klockan tickar och att stora förändringar brådskar. När de kommer vet vi inte, men nyheter och larm kan snabbt ställa om opinionen så att lagstiftarna får mandat till att inskränka utsläpp av växthusgaser. Med stor sannolikhet kommer detta ha stor påverkan på mobilitet, inte minst inom transportnäringen.

Risk att investera – eller att inte göra det?

Om det är någon som fortfarande tycker det verkar riskabelt att investera i klimatsmarta lastbilar – ja, då kanske det är dags att vända på frågan. Vilken risk innebär det att sitta kvar med stora fordonsflottor av diesellastbilar? Hur länge har dessa bilar access till våra storstäder, och hur lågt kommer deras värde att droppa när nya regler införs? Som representant för Sveriges idag enda tillverkare av flytande biogas talar jag förstås i egen sak. Men jag talar framförallt i allas sak, för vem tycker att vi har råd att vänta? Som Lars Mårtensson skrev i sin KNEG- krönika i oktober 2018 finns det inte längre skäl att vänta med investeringar i hållbara transporter. Många tillverkare av tunga lastbilar har klart signalerat att de ser biogas som en långsiktig energikälla för framtidens transporter – och den enda riktigt hållbara som är tillgänglig på marknaden idag. Tekniken är välprövad, lastbilarna finns och en stark infrastruktur för flytande gasenergi är under uppbyggnad. Kort sagt, det finns inte längre något att vänta på. Glädjande är att många också insett detta. Under 2018 beviljade Klimatklivet investeringsstöd till hela  167 gaslastbilar, bara i Västsverige. För oss i biogasbranschen är det oerhört värdefullt. Ett större kundunderlag gör det möjligt att ytterligare bygga ut nätverket av tankstationer för flytande biogas.

Biogasen – en unik energikälla

Flytande biogas ger prestanda och räckvidd som många andra fossilfria energikällor inte är i närheten av. Lägg sedan till att biogas en unik energikälla som gör gott genom hela sin livscykel. Produktionen skapar gröna jobb, är närproducerad, ger en levande landsbygd och ger biogödsel för att återberika våra jordar. Men inte minst har den potentialen att reducera koldioxidutsläppen med mer än 100 %. Det finns med andra ord inget att diskutera – ska vi nå de uppsatta klimatmålen om att transportsektorn måste sänka sina utsläpp med 70 procent till 2030 måste biogasen vara en självklar del av att nå målet.

Vill du få kontinuerlig informaton om nya krönikor ifrån KNEG. Prenumerera på vårt nyhetsbrev och följ oss i våra sociala medier