Riskfyllt med stora fordonsflottor av diesellastbilar

Det är inte längre en fråga om att det skulle vara riskabelt att investera i klimatsmarta lastbilar, det gör i stort sett samtliga aktörer numera – och utvecklingen går fort framåt.

På klimatmötet i Katowice år 2018 så enades samtliga länder att förbinda sig till ett regelverk för att klara av målen från Parisavtalet. Parisavtalet är en internationell överenskommelse som antogs av 195 länder i december 2015 under FN:s klimatkonferens (COP21) i Paris. Avtalet syftar till att begränsa den globala uppvärmningen till högst 2°C över det förindustriella genomsnittet och att sträva efter att begränsa ökningen till 1,5°C för att minska riskerna och konsekvenserna av klimatförändringarna.

För att uppnå detta har länderna åtagit sig att minska sina växthusgasutsläpp och att samarbeta om att anpassa sig till de pågående klimatförändringarna. Parisavtalet innebär också att utvecklade länder ska bidra med finansiellt stöd till utvecklingsländer för att hjälpa dem att anpassa sig till klimatförändringarna och att minska sina utsläpp.

Risk att investera – eller att inte göra det?

I dag dominerar antalet lastbilar som drivs av diesel, och bland tunga lastbilar är det hela 97% som drivs av diesel. Men tider förändras och biogas är ett alltmer gångbart drivmedel för tunga fordon som lastbilar. Hur lång tid kommer det att ta innan politiker driver på för att även dessa fordon ska bli mer klimatsmarta?

Det finns således en stor risk för logistikföretag att ha en alltför stor flotta av lastbilar som drivs av diesel. Värdet på dessa riskerar att minska rejält den dag då ny lagstiftning införs som syftar till att minska dieselanvändningen för dessa fordon.

Biogasen – en unik energikälla

Flytande biogas är ett effektivt och klimatsmart alternativ till dagens diesel. Med flytande biogas får fordon lika bra prestanda och räckvidd som med mer traditionella drivmedel. Klimatnyttan med biogas är också mycket stor, det finns beräkningar som visar att den reducerar koldioxidutsläppen med mer än 100%. Det finns således flera bra anledningar för transport- och logistikföretag att se över vilken typ av bränsle som driver deras flotta av lastbilar.

Lämna ett svar