Framtiden i fokus för Renovas fordonsutveckling

Renova har sedan år 2019 haft eldrivna sopbilar i trafik, men miljöarbetet påbörjades långt tidigare än så. Här kan du lösa om Renovas miljöarbete och hur framtiden för sophantering ser ut.

Vad gör Renova?

Renova är ett ledande svenskt återvinnings- och avfallshanteringföretag som fokuserar på att erbjuda hållbara och effektiva lösningar för avfallshantering och resursåtervinning. Företaget arbetar med både privatpersoner och företag, samt kommuner och industrier för att optimera avfallsinsamling, sortering, återvinning och energiutvinning.

Med en stark miljömedvetenhet strävar Renova efter att minska miljöpåverkan genom att använda den senaste teknologin och innovativa metoder, vilket i sin tur bidrar till en mer hållbar och cirkulär ekonomi. Genom att erbjuda skräddarsydda lösningar och utbildning i avfallshantering bidrar Renova till att öka medvetenheten om vikten av att minska, återanvända och återvinna avfall för att skapa en bättre och renare miljö för framtida generationer.

På vilket sätt arbetar Renova för att förbättra miljön?

Redan i mitten på 1990-talet började Renova med att bygga om några av sina dieseldrivna sopbilar till att gå på gas. Att använda gas istället för diesel minskar på klimatutsläppen samtidigt som det också ger färre skadliga luftburna partiklar i stadsmiljö.

År 2002 togs nästa steg när en gasdriven sopbil elektrifierades för att stora delar av processen skulle bli mer energieffektiv. Genom att göra processen mer energieffektiv så sparas det på miljön samtidigt som ljudnivån från sopbilarna minskas. Elektrifiering innebär också att det går att minska kostnader vilket leder till effektivare processer.

Renova införde år 2008 tre sopbilar som var elhybrider. Detta innebar att bilarna drevs av både el och diesel vilket ledde till att bränsleförbrukningen minskade med 30%. Förutom den minska bränsleförbrukningen har också elhybrider fördelen att de låter mindre och att det driver på utvecklingen med omvandlingen till fordon som i framtiden drivs helt på el.

Sedan år 2015 drivs alla Renovas sopbilar av förnybara bränslen, där majoriteten drivs av det fossilfria drivmedlet HVO. Med HVO kan växthusgaser enligt Miljöfordon minskas med upp till 80 % samtidigt som det är helt förnybart.

Framtiden för sophämtning och avfall

Renova har tillsammans med Volvo tagit fram en självkörande sopbil, där fordonet har utrustats med sensorer som kan läsa av omgivningen och där en operatör kan styra sophämtningen med hjälp av en fjärrkontroll. Denna typ av autonomi för fordonet är bara början, flera forskare spår att i framtiden kommer sophantering både elektrifieras och robotiseras för att spara på både miljö och arbetskraft.

Lämna ett svar