Stark medvind för flytande gas som bränsle i Sverige

Flytande gas har blivit ett allt mer gångbart alternativ till diesel och antalet publika tankstationer blir allt fler. Flytande gas, som t.ex. flytande naturgas (LNG) och flytande petroleumgas (LPG), har blivit ett populärt alternativ till diesel tack vare sina miljövänliga och ekonomiska fördelar.

Vad är flytande naturgas?

Flytande naturgas (LNG) är en naturgas som har kylts ned och kondenserats till flytande form, vilket gör det enklare att lagra och transportera. LNG består huvudsakligen av metan och anses vara ett renare alternativ till traditionella fossila bränslen som kol och olja.

Användningen av LNG kan bidra till miljön genom att minska utsläppen av växthusgaser, eftersom det ger cirka 50% mindre koldioxidutsläpp när det förbränns för energiproduktion. Dessutom producerar det försumbara mängder svavel, kväve och partikelutsläpp, vilket leder till förbättrad luftkvalitet.

Hur kan dessa bränslen hjälpa till med klimatomställningen?

Som ett övergångsbränsle kan LNG och LPG stödja skiftet mot förnybara energikällor genom att erbjuda ett pålitligt och mindre förorenande alternativ, samtidigt som det bidrar till globala insatser för att mildra klimatförändringarna.

Dessa gaser har lägre utsläpp av växthusgaser, svaveloxider och kväveoxider jämfört med diesel, vilket bidrar till att minska luftföroreningar och bromsa klimatförändringar. Dessutom har flytande gas en hög energitäthet och effektiv förbränning, vilket innebär att det kan leverera jämförbara prestanda till dieselbränsle.

Eftersom priset på naturgas och petroleumgas ofta är lägre än diesel, kan övergången till flytande gas också innebära kostnadsbesparingar för användare, vilket ytterligare ökar dess attraktionskraft som ett alternativt bränsle.

Volvo tar fram ny teknik för flytande gas

Volvo lastvagnar har utvecklat ny fordonsteknik som möjliggör flytande gas som bränsle utan att behöva kompromissa på effektivitet. Detta har medfört att antalet lastbilar som drivs med det nya bränslet har blivit allt fler.

I samband med att drivmedlet blivit mer populärt har också antalet tankstationer som erbjuder flytandende naturgas blivit allt fler. I dag finns det enligt Energigas Sverige hela 29 stycken tankstationer för flytande biogas (en ökning med 140 % sedan år 2019). Flytande gas som bränsle har potentialen at minska utsläppen med upp till 100% samtidigt som det har blivit billigare än diesel. Detta innebär att det finns starka krafter att bygga ut utöka antalet tankstationer i nära tid till många fler.

Lämna ett svar