Synergier mellan förnybart flygbränsle och hållbara vägtransporter

Flygbranschen står inför stora förändringar och förnybart flygbränsle är ett sätt för att få ner utsläppen av växthusgaser för att göra flyget mer miljövänligt.

Vägtrafikens utsläpp av växthusgaser minskade med 5 % år 2022 jämfört med 2021 enligt siffror från Trafikverket. Det är i synnerhet biodrivmedel och elektrifiering av fordon som har gjort att utsläppen av mängden växthusgaser har minskat. Trots att utsläppen minskar är vi ändå långt från målet med att Sverige ska ha 70 % lägre växthusgasutsläpp år 2030.

Dagens styrmedel en bra grund att stå på

I Sverige står transportsektorn för en tredjedel av alla växthusgasutsläpp, och det är vägtrafiken som står för den största mängden. Att minska utsläppen av växthusgaser är en utmaning som vi som samhälle står inför och misslyckas vi med att göra detta står vi inför stora konsekvenser som frekventa naturkatastrofer, höjda havsnivåer och massutrotning av arter.

Vad är reduktionsplikt?

Reduktionsplikt innebär att företag och organisationer som importerar, producerar eller säljer drivmedel i Sverige är skyldiga att minska utsläppen av växthusgaser från dessa bränslen med en viss procentsats. I korthet går det ut på att gradvis öka mängden biodrivmedel i tidigare helt fossilbaserade bränslen. År 2022 är nivåerna enligt Energimyndigheten på 7,8% på bensin och 30,5% på diesel.

Reduktionsplikt är ett smart styrmedel som ger både långsiktighet och förutsägbarhet. Tack vare reduktionsplikten kan företag som t.ex. Preem, veta hur stor efterfrågan kommer att vara på förnybar diesel och bensin. Detta innebär att det är enklare att göra kalkyler för att investera i nya anläggningar som ökar produktionen av dessa bränslen.

Reduktionsplikt för flyget

Sedan år 2021 är det reduktionsplikt även för flygbränsle där bränsleleverantörer av flygfotogen måste blanda in SAF i det som tankas på svenska flygplatser. Det finns också ett förslag inom EU att införa en gemensam lagstiftning för reduktionsplikt för flyg.

Flyget tar över när vägtrafiken elektrifieras

Just nu pågår en stor förändring gällande bränsle för personbilar där allt fler bilar elektrifieras. Antalet elbilar som säljs i Sverige är nu en tredjedel av de som fortfarande drivs av fossila bränslen – men denna andel väntas stiga kraftigt fram till år 2030. I Norge är redan hela 4 av 5 bilar som säljs elbilar. Eldrivna flygplan är dock fortfarande långt bort, vilket medför att flytande bränsle fortfarande är ett måste för flygbranschen. Det är därför viktigt att arbeta för reduktionsplikt inom detta område för att vi ska nå klimatmålen.

Lämna ett svar