Välkommen till KNEG

KNEG – Klimatneutrala godstransporter på väg var ett samarbetsprojekt som arbetade för att godstransporter på svenska vägar ska vara klimatneutrala. I projektet fanns 12 aktiva och målmedvetna medlemmar som arbetade med åtgärder för att minska koldioxidutsläppen.

En väl fungerande godstransportsektor är avgörande för ekonomisk utveckling och handel för det moderna tillväxtorienterade samhället. Godstransporter står i dag för en väsentlig del av koldioxidutsläppen. Genom att transportera varor på ett effektivt sätt kan företag minska sina kostnader och öka sin produktivitet, vilket kan leda till en ökad konkurrenskraft och ökad tillväxt.

I samarbetsprojektet KNEG samlades tidigare fordonstillverkare samt bränsle- och logistikföretag tillsammans med Chalmers Tekniska Högskola och Trafikverket. Projektet startade år 2006 och syftade till att visa hur klimatpåverkan från godstransporter kan minska genom olika åtgärder.

Senaste inlägg

  • Elbilar stod för mer än 33 % av alla bilar som såldes år 2022  
    Enligt statistik från Mobility Sweden (tidigare BIL Sweden) utgjorde försäljningen av laddbara personbilar 56 % av nybilsmarknaden år 2022, där elbilar stod för 33 % och 23 % var laddhybrider. Antalet elbilar som såldes har ökat med 65 % sedan år 2021 och ökningen på kort sikt väntas mattas av eftersom regeringen valde att slopa…
  • Elvägar, batterier eller förnybart bränsle – hur ser framtiden för godstransporter ut?
    Ett alternativ för framtidens transport är att elektrifiera vägar som kan leda till att minska utsläppen från fordon samtidigt som det effektiviserar transporter. Elvägar har möjlighet att på allvar utmana bilar som drivs av fossila bränslen för längre transporter. Vad är elvägar? Elvägar, även kända som elektrifierade vägar eller elvägssystem, är ett nyligen utvecklat transportsystem…
  • Stark medvind för flytande gas som bränsle i Sverige
    Flytande gas har blivit ett allt mer gångbart alternativ till diesel och antalet publika tankstationer blir allt fler. Flytande gas, som t.ex. flytande naturgas (LNG) och flytande petroleumgas (LPG), har blivit ett populärt alternativ till diesel tack vare sina miljövänliga och ekonomiska fördelar. Vad är flytande naturgas? Flytande naturgas (LNG) är en naturgas som har…