Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /customers/f/a/8/kneg.org/httpd.www/wp-content/plugins/wp-smartcrop/wp-smartcrop.php on line 413 Välkommen till KNEG - KNEG

Välkommen till KNEG

KNEG – Klimatneutrala godstransporter på väg, är ett samarbetsprojekt som arbetar för att godstransporterna på de svenska vägarna ska vara klimatneutrala. Med 12 aktiva och målmedvetna medlemmar arbetar vi med åtgärder för att reducera koldioxidutsläpp.

En effektivt fungerande godstransportsektor är en nödvändig del av ett modernt tillväxtorienterat samhälle. Godstransporter, som de bedrivs i dag, står för väsentliga utsläpp av klimatpåverkande koldioxid. För att minska godstransporternas klimatpåverkan krävs att samhällets olika aktörer samarbetar.

Samarbetsprojektet KNEG samlar några av Sveriges ledande fordonstillverkare, bränsle- och logistikföretag, samt Chalmers Tekniska Högskola och Trafikverket för att gemensamt visa på hur klimatpåverkan från de vägburna godstransporterna i Sverige kan minska genom olika åtgärder. Samarbetet initierades 2006 och är främst inriktat på effektivare transporter, effektivare fordon och utökad användning av förnybara drivmedel.

Events