Elbilar stod för mer än 33 % av alla bilar som såldes år 2022  

Enligt statistik från Mobility Sweden (tidigare BIL Sweden) utgjorde försäljningen av laddbara personbilar 56 % av nybilsmarknaden år 2022, där elbilar stod för 33 % och 23 % var laddhybrider. Antalet elbilar som såldes har ökat med 65 % sedan år 2021 och ökningen på kort sikt väntas mattas av eftersom regeringen valde att slopa klimatbonusen. På lång sikt tror man dock att antalet sålda elbilar kommer att öka i takt med att elbilar blir billigare samtidigt som infrastrukturen för elladdning och batteritekniken blir allt mer avancerad.

Elbilar är fortfarande dyrare än fossildrivna bilar

Den mest betydande faktorn som bidrar till den högre kostnaden för elbilar är kostnaden för batterier som kräver en stor mängd sällsynta och dyra material som litium, kobolt och nickel. Dessutom är produktionsprocessen för dessa batterier komplex och energikrävande, vilket ökar den totala kostnaden.

Forsknings- och utvecklingskostnader för elbilar och kringliggande teknologier som krävs för dessa (t.ex. laddningsinfrastruktur och batteristyrningssystem) är också höga, särskilt eftersom marknaden fortfarande inte har mognat. Dessa kostnader kan överföras till konsumenterna i form av högre priser.

Billån för elbilar kan vara svårare att få

Antalet svenskar som tar ett billån för att finanseria sitt bilköp har ökat i takt med att räntorna har blivit lägre. Enligt billan.nu som samlar in data från låneförmedlare som erbjuder billån kan man som konsument få ett billån från ca 3 %. Detta har medfört att bilförsäljningen har fått en skjuts i Sverige, men får elbilar kan det vara svårare att få ett lån på grund av flera olika anledningar.

Andrahandsvärdet för elbilar kan vara mer osäkert jämfört med deras motsvarigheter med förbränningsmotor. Långivare kan vara oroliga för värdeminskningen av elbilar på grund av batterinedbrytning, teknikföråldring och förändrade konsumentbeteenden. Detta kan försvåra processen att uppskatta bilens värde under låneperioden, vilket är en viktig faktor för kreditgivare som erbjuder billån.

Elbilar tenderar också att ha en högre uppstartskostnad jämfört med fossilbilar, främst på grund av kostnaden för batterier. Som ett resultat kan lånebeloppet som krävs för att köpa en elbil vara högre, vilket kan göra långivare mer försiktiga med att bevilja krediter, särskilt för låntagare som har lägre inkomster och större lån.

I dagsläget utgör elbilar en mindre del av den globala fordonsmarknaden jämfört med fossildrivna fordon. Som ett resultat av detta är produktionsvolymerna lägre, vilket leder till högre produktionskostnader. Detta förväntas dock förändras över tid, när produktionen av elbilar ökar och skalfördelar förbättras kommer kostnaderna att minska.

Eftersom elbilar är relativt nya på marknaden finns det också begränsad historisk data för långivare att förlita sig på när de bedömer risken med att finansiera dem. Detta kan göra det svårare för långivare att skapa precisa riskmodeller, vilket leder till att de blir mer återhållsamma med sin långivning.

Lämna ett svar