Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /customers/f/a/8/kneg.org/httpd.www/wp-content/plugins/wp-smartcrop/wp-smartcrop.php on line 413 Nya vägar mot hållbara godstransporter - KNEG

Nya vägar mot hållbara godstransporter

”Klimatfrågan står högre upp på samhällsagendan än någonsin tidigare. Samtidigt visar både svenska och europeiska nyckeltal att transportsektorn i bästa fall står och stampar vad gäller att minska sina utsläpp, i värsta fall rör sig i fel riktning”. Det skriver Mårten Niklasson och Mårten Larsson, Lantmännen Agroetanol.

När vi började samtala kring en krönika såg vi framför oss att Lantmännen skulle göra ett tydligt uttalande om hur viktig etanolen och Scanias nya ED95-lastbil är för att uppnå fossilfrihet inom transportsektorn. Hur fantastiskt det är att ett hållbart drivmedel som etanol kan ersätta fossil diesel i tunga fordon redan idag, utan att kompromissa med vare sig prestanda eller energieffektivitet.

Vi skulle beskriva en vision om hur Lantmännen snabbt ställer om och når uppsatt mål om 70 % lägre växthusgasutsläpp redan innan 2030, där ED95 spelar en avgörande roll och innovationsklustret Etanolarena Östergötland driver på omställningen. Vi tänkte oss en lista på konkreta steg för att nå slutmålet, med en tydlig plan för mätning och uppföljning. Allt detta i en enda krönika. Hur svårt kan det vara?

Rätt svårt visade det sig. Ambitionen och initiativen finns där såklart, men en komplex utmaning – som omställningen av tunga transporter innebär – har sällan en enkel lösning. Godstransporter upphandlas vanligen i flera led, där maximal flexibilitet och effektivitet alltid förväntas, och det blir därför svårt att direkt förvandla alla fossila godstransporter till fossilfria sådana. Hur mycket vi än vill, hur starkt vi än önskar.

Som tur är börjar vi inte på noll. Företag och samhället har tidigare visat en fantastisk förmåga för att hantera förändringar – och vi kommer vara framgångsrika även denna gång. Med hållbarhet som ledstjärna, långsiktighet och insikten om att vår verksamhet är en del av något större. Genom upparbetad kunskap som anpassas till våra nya förutsättningar, strategier som byts ut eller justeras till att gå hand i hand med ambitiösa klimatmål. Och framförallt genom att se våra transportflöden på nytt, ur fler perspektiv, vända och vrida, pröva oss fram och testa gränserna. Så jobbar vi på Lantmännen för att nå fram till slutmålet.

Lantmännen har tidigare lyckats klimatanpassa verksamheten. 2009 beslutade Lantmännen att reducera klimatpåverkan från produktionen med hela 40 % till 2020. Arbete med att nå målet gick till en början trögt. Även om ”varför” redan då var tydligt, var ”hur:et” inte lika självklart. Till en början. Trevande togs de första stegen, trots att mätningarna visade att utvecklingen gick i fel riktning. Men med träget arbete, några första lönsamma investeringar och siktet framåt började saker hända. Vi tog små steg närmare och närmare en klimateffektiv produktion, och redan 2015 uppnådde vi vårt mål om en 40 procentig minskning av utsläppen, fem år före deadline. Vårt nya ambitiösa klimatmål siktar på att kapa ytterligare 40 procent av de totala utsläppen till 2020 från 2015 års nivåer. På längre sikt strävar vi efter en helt fossilfri produktion, i Sverige och i Norden. Antagligen överträffar vi även detta mål! Därför är vi övertygade om att vi även kan ställa om våra transporter.

Klimatfrågan står högre upp på samhällsagendan än någonsin tidigare. Samtidigt visar både svenska och europeiska nyckeltal att transportsektorn i bästa fall står och stampar vad gäller att minska sina utsläpp, i värsta fall rör sig i fel riktning. Transportsystemets strukturer och arbetssätt måste förnyas för att klara omställningen till fossilfritt, och vi i KNEG kan förhoppningsvis visa vägen. Det finns alla möjligheter för att ED95, och andra förnybara drivmedel, redan idag på ett kostnadseffektivt sätt kan ersätta diesel i godstransporter, och på sikt bli en viktig del av en hållbar transportkedja.

Visst är det en stor utmaning vi står inför, och det krävs vilja och handlingskraft för att vi ska nå vårt mål. Men vi kan bygga den goda berättelsen där vi bryter kurvorna, där vi bit för bit bygger upp ett nytt system, för att i en inte allt för fjärran framtid få uppleva ett koldioxidsnålt samhälle där etanol är givet i tanken. Och även andra typer av förnybara drivmedel. Tillsammans med branschen kommer vi utforska alla möjligheter för att nå denna vision, om klimateffektiva godstransporter. Den skymtar redan nu i horisonten.

Mårten & Mårten Lantmännen