Elbilar stod för mer än 33 % av alla bilar som såldes år 2022  

Elbilar stod för mer än 33 % av alla bilar som såldes år 2022  

Enligt statistik från Mobility Sweden (tidigare BIL Sweden) utgjorde försäljningen av laddbara personbilar 56 % av nybilsmarknaden år 2022, där elbilar stod för 33 % och 23 % var laddhybrider. Antalet elbilar som såldes har ökat med 65 % sedan år 2021 och ökningen på kort sikt väntas mattas av eftersom regeringen valde att slopa…

Elvägar, batterier eller förnybart bränsle – hur ser framtiden för godstransporter ut?

Ett alternativ för framtidens transport är att elektrifiera vägar som kan leda till att minska utsläppen från fordon samtidigt som det effektiviserar transporter. Elvägar har möjlighet att på allvar utmana bilar som drivs av fossila bränslen för längre transporter. Vad är elvägar? Elvägar, även kända som elektrifierade vägar eller elvägssystem, är ett nyligen utvecklat transportsystem…

Stark medvind för flytande gas som bränsle i Sverige

Flytande gas har blivit ett allt mer gångbart alternativ till diesel och antalet publika tankstationer blir allt fler. Flytande gas, som t.ex. flytande naturgas (LNG) och flytande petroleumgas (LPG), har blivit ett populärt alternativ till diesel tack vare sina miljövänliga och ekonomiska fördelar. Vad är flytande naturgas? Flytande naturgas (LNG) är en naturgas som har…

Synergier mellan förnybart flygbränsle och hållbara vägtransporter

Flygbranschen står inför stora förändringar och förnybart flygbränsle är ett sätt för att få ner utsläppen av växthusgaser för att göra flyget mer miljövänligt. Vägtrafikens utsläpp av växthusgaser minskade med 5 % år 2022 jämfört med 2021 enligt siffror från Trafikverket. Det är i synnerhet biodrivmedel och elektrifiering av fordon som har gjort att utsläppen…

Riskfyllt med stora fordonsflottor av diesellastbilar

Det är inte längre en fråga om att det skulle vara riskabelt att investera i klimatsmarta lastbilar, det gör i stort sett samtliga aktörer numera – och utvecklingen går fort framåt. På klimatmötet i Katowice år 2018 så enades samtliga länder att förbinda sig till ett regelverk för att klara av målen från Parisavtalet. Parisavtalet…

Framtiden i fokus för Renovas fordonsutveckling

Renova har sedan år 2019 haft eldrivna sopbilar i trafik, men miljöarbetet påbörjades långt tidigare än så. Här kan du lösa om Renovas miljöarbete och hur framtiden för sophantering ser ut. Vad gör Renova? Renova är ett ledande svenskt återvinnings- och avfallshanteringföretag som fokuserar på att erbjuda hållbara och effektiva lösningar för avfallshantering och resursåtervinning.…