Volvo Lastvagnar

Volvo Lastvagnar ligger i internationell framkant i bränsleeffektivisering av lastbilar och introduktionen av alternativa bränslen. Volvo Lastvagnar arbetar aktivt inom KNEG med dessa båda aspekter av hållbara transporter genom fyra olika åtaganden.

Volvo Lastvagnars åtaganden inom KNEG

Kontinuerligt utveckla teknik för ökad bränsleeffektivitet och tjänster som stödjer förarnasproduktivitet
Bränsleeffektivisering är en ständig process för Volvo Lastvagnar. Utöver minskade avgasutsläpp,och därigenom minskad klimatpåverkan, minskar också transportkostnader.

Behålla en ledande roll inom fordonsteknologin för ökad användning av alternativa bränslen
Utveckla teknologi för alternativa bränslen och samverka med olika aktörer för att säkerställa bränsletillgång och infrastruktur.

Leda utvecklingen av elektrifierade lastbilstransporter
Utveckling av teknologi för elektrifiering av lastbilar och i samverkan med andra aktörer säkerställa nödvändig infrastruktur. 

Verka för nya transportlösningar som förbättrar transporteffektiviteten och trafiksäkerheten
Utveckling av teknologi och tjänster som möjliggör längre och tyngre fordon och effektivt utnyttjande.