Viking Rail

Att flytta gods från vägtransporter till järnväg har potential att minska både koldioxidutsläpp och trängsel. Syftet med Viking Rail var därför att visa på fördelarna med intermodalitet genom att kommunicera transportmöjligheterna med (dåvarande) Volvo Logistics dagliga godstågsförbindelse mellan Göteborg och Tyskland, den så kallade Viking Rail.

Genom projektet hade man som mål att:

  • Minimera transportkostnaden
  • Minimera miljöpåverkan
  • Möta kunders höga krav på miljö, kvalitet, ledtider och precision

Potential

Projektet visar på potentiella kodioxidreduktioner på 60 procent med rätt kombination av järnväg och vägtransporter utan att göra avkall på ledtider och leveransprecision.

Resultat

Projektet upplevdes som lyckat både kostnadsmässigt och gällande koldioxidbesparingar. Möjligheterna till skalbarhet uppfattas som små eftersom Viking Rail redan var i stor skala. Duplicering ses däremot som ett starkare alternativ, de främsta förutsättningar som krävs är tillgänglig infrastruktur och ett stabilt och tillräckligt flöde av gods.

Det är svårt att säga om resultatet av projektet lett till fler projekt eftersom arbetet med intermodalitet är något som pågått länge i Volvos verksamhet och även efter Viking Rail har fortsatt att göra det. En utmaning som man ser för den fortsatta utvecklingen av ökad intermodalitet är att vägtransporter är för billiga, i priset ingår inte alla externaliteter. Detta anser man inte har att göra med hur man producerar lastbilar eller någon annan specifik faktor utan det gäller branschen i stort och gör att utvecklingen inte alltid går mot det hållbara håll som många önskar.

I arbetet med detta ser Volvo att det hade varit bra om KNEG kunde sammanställa goda exempel på järnvägstransporter och inom logistikområdet som stort, och kommunicera kring detta. KNEGs arbete har hittills präglats mycket av ny teknik och nya bränslen, områden där det kan krävas mycket för att en omställning ska kunna ske. Man menar att genom att arbeta mer med logistikfrågor kan förändring i vissa fall nås enklare och effektivare.

Ladda ner projektrapport

Pågående projekt

 

Avslutade projekt