Sweden for platooning

Under 2017 startade KNEG-projektet Sweden4Platooning där DB Schenker, Scania, Volvo, Trafikverket, KTH och RISE har gått samman för att testa konvojkörning på allmän väg. Syftet är att minska koldioxidutsläppen och öka transporteffektiviteten och är det första projektet som testar konvojkörning med olika lastbilstillverkare.

När lastbilar kör tätt bakom varandra i en konvoj förbättras bränsleekonomin genom minskat luftmotstånd. Genom kommunikation mellan lastbilarna kan de köra efter varandra med bara en sekunds mellanrum. Den fulla potentialen med konvojkörning nås först när lastbilar från olika tillverkare kan kopplas upp mot varandra, så för att det ska fungera i praktiken måste alla lastbilstillverkares system harmoniseras. Det ska inte ha någon betydelse vilket lastbilsmärke som ligger först eller sist i konvojen. I projektet kommer lastbilar från Scania och Volvo att köra i DB Schenkers dagliga transportverksamhet.

– Förutom en viktig möjlighet att minska koldioxidutsläppen, vill vi se hur konvojkörning kan påverka våra trafikflöden och utnyttjandet av infrastruktur, säger Mats Grundius, vd på DB Schenker Sverige.

DB Schenker använder lastbilar från olika tillverkare i den dagliga driften vilket ger möjlighet att analysera kommunikation mellan bilarna i verkliga trafiksituationer i realtid.

– Tack vare att vi får möjlighet att testa i verklig trafik kan vi samla in ovärderlig data för att fortsätta utveckla teknologin, säger Jan-Ove Östensen, ansvarig för fordonsautomation på Volvokoncernen.

Luftmotstånd står för 25 procent av lastbilens bränsleförbrukning och ju mindre avstånd mellan lastbilarna desto större potential för bränslebesparing.

– Tidiga tester visar att potentialen i bränslebesparing med en sekunds mellanrum i en hastighet av 80 km/tim landar på tre till sju procent beroende på var i konvojen lastbilen kör. Konvojkörning kan förbättra trafikflödet på motorvägar och minska miljöpåverkan från godstransporter, men för att det ska fungera måste lastbilar från olika tillverkare kunna hitta varandra, säger Gunnar Tornmalm, ansvarig för den tidiga utvecklingen av system på Scania.

Genom att kommunicera med varandra anpassar sig lastbilarna automatiskt till varandras hastighet och inbromsning. I praktiken innebär detta att reaktionen vid inbromsning minskas till noll.

– Det här projektet utgör ett betydelsefullt steg mot harmonisering och banar väg för en introduktion av konvojkörning på allmänna vägar, säger Hamid Zarghampour, chefsstrateg för uppkopplade och automatiserade transporter på Trafikverket.

Forskningsprojektet pågår fram till december 2019 och har finansiering på fyra miljoner euro, varav Vinnova, Sveriges innovationsmyndighet, tillsammans med Fordonsstrategisk Forskning och Innovation (FFI) bidrar med 1,85 miljoner euro.

Kontaktuppgifter

DB Schenker, Viktor Åkesson, logistikkonsult, +46 72 141 68 88

RISE, Research Institutes of Sweden, Maria Rudenschöld, Communications manager ICT, +46 76 127 34 40

Kungliga Tekniska Högskolan, Louise Gustafsson, Communication, +46 8 790 84 13

Scania, Karin Hallstan, PR-manager, +46 76 842 81 04

Trafikverket, Lotta Andersson, Communication, +46 70 724 61 55 Volvo Group, Per-Martin Johansson, Communication, +46 73 902 52 00

Ladda ner pressmeddelande

Pågående projekt

 

Avslutade projekt