Projekt

KNEG har sedan starten 2006 genomfört ett antal olika projekt i samarbete med andra organisationer inom transportbranschen.

KNEG fungerar främst som en idégenerator för projekt som sedan projektleds inom andra organisationer. Ett projekt definieras som ett KNEG projekt om minst två deltagare är KNEG medlemmar.

KNEG jobbar med projekt inom områdena effektivare fordon, effektivare transporter och utökad användning av förnybara drivmedel.

Pågående projekt

 

Avslutade projekt