Projekt

KNEG har sedan starten 2006 genomfört ett antal olika projekt i samarbete med andra organisationer inom transportbranschen.

KNEG fungerar främst som en idégenerator och samarbetspartner för projekt som sedan projektleds inom andra organisationer. Ett projekt definieras som ett KNEG-projekt om minst två deltagare är KNEG-medlemmar.

KNEG fokuserar främst in sig på projekt inom områdena effektivare fordon, effektivare transporter och utökad användning av förnybara drivmedel.

Pågående projekt

 

Avslutade projekt