Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /customers/f/a/8/kneg.org/httpd.www/wp-content/plugins/wp-smartcrop/wp-smartcrop.php on line 413 Presentationer ifrån KNEG Resultatkonferens 2018 - KNEG

Presentationer ifrån KNEG Resultatkonferens 2018

I oktober 2018 bjöd KNEG och Trafikverket in till KNEG:s årliga Resultatkonferens med rubriken: På väg mot 2030-målen: Trender och utmaningar för klimatneutrala godstransporter. Nedan hittar du information om programmet samt länkar till de presentationer som vi har fått tillåtelse att dela från konferensen.

Strategier

Ny nationell strategi för godstransporter

Anna Ullström, kansliråd, Näringsdepartementet
Vad innebär regeringens nya godsstrategi och vilka möjligheter och utmaningar för den med sig?

Nya koldioxidutsläppsregler för den tunga trafiken
Annika Korzinek, chef för politiska avdelningen, EU-kommissionen i Sverige
I maj i år presenterade EU-kommissionen ett förslag för koldioxidnormer för tunga fordon. Vad innebär det för branschen? Utmaningar eller business as usual?

Årets KNEG Resultat och utvecklingen i Sverige
Håkan Johansson, nationell samordnare klimatfrågor Trafikverket och Anders Ahlbäck, projektledare på Göteborgs centrum för hållbar utveckling, Chalmers
Presentation av KNEG:s resultat, den sammanlagda utsläppsbesparingen hos våra medlemmar och huvudsakliga faktorer bakom resultatet. Här ges även en nationell omvärldsbevakning med fokus på utvecklingen inom godstransportsektorn på väg.

Trendspaning

Fordonsflottan nu och i framtiden (Volvo, Scania)
Lars Mårtensson, miljö- och innovationschef, Volvo Lastvagnar och Urban Wästljung, senior advisor public & sustainability affairs Scania
Hur ser fordonsflottan ut idag och vilka förändringar förväntas till år 2030?

Förnybara bränslen till fordonsflottan år 2030
Andrea Haag, direktör hållbarhet och nätverk OKQ8, Mattias Backmark, chef affärsutveckling Preem, Martin Engström, affärschef Lantmännen AgroetanolUrban Wall, marknadsutvecklare FordonsgasAnders Grauers, docent elektroteknik Chalmers
Hur drivs våra fordon 2030, och hur kan förnybara bränslen samverka i olika applikationer för att ersätta det fossila?

Samverkan för klimateffektiva varuflöden
Berne Carlson, fleet manager Arla FoodsAngela Hultberg, global head of sustainable mobility IKEA
Hur samarbetar KNEG-medlemmar med varuägare och andra aktörer för att uppnå en fossilfri transportverksamhet?

Framtiden

Vad kan och vill KNEG-medlemmarna göra?
Lars Mårtensson Volvo Lastvagnar, Urban Wästljung Scania, Andrea Haag OKQ8, Helene Samuelsson Preem, Martin Engström Lantmännen Agroetanol, Urban Wall Fordonsgas, Anders Grauers Chalmers, Svante Axelsson Fossilfritt Sverige
Svante Axelsson leder utfrågning med KNEG:s medlemmar.

Godstransporternas roll för ett fossilfritt Sverige
Svante Axelsson, Fossilfritt Sverige
Helene Samulesson, Preem

Ladda ner program som pdf