PostNord

PostNord är den ledande leverantören av logistik- och kommunikationslösningar till, från och inom Norden. Genom vår expertis och ett starkt distributionsnät utvecklar vi lösningarna för morgondagens kommunikation, e-handel, distribution och logistik i Norden.

Sedan 2009 har PostNord minskat sina koldioxidutsläpp med 35 procent. Målet är att utsläppen ska minska med 40 procent fram till år 2020. Minskningen har åstadkommits tack vare insatser inom flera områden såsom inköp av grön el, ökad användning av biodrivmedel, samlastning av alla typer av försändelser och minskat flyg.

Arbetet är utmanande och följer en plan som kräver insatser i form av både omställningar och investeringar. Därför är vi stolta och glada över att ha rankats som det mest hållbara varumärket i logistikbranschen i Sverige 2019, enligt Sustainable Brand Index.

PostNords åtaganden inom KNEG

Som medlem i KNEG vill vi utveckla hållbara transportlösningar tillsammans med andra aktörer och få uppslag till nya idéer för att utveckla transportsektorn.

PostNord ska öka andelen förnybara drivmedel
Förnybara drivmedel är ett viktigt bidrag för att vi ska nå vårt miljömål och vi strävar efter att öka andelen förnybara drivmedel. Andelen förnybara bränslen för PostNord-koncernens egna och inköpta transporter ökade från cirka 22 till 26 procent under 2018.

PostNords mål är att elektrifiera transporterna i största möjliga utsträckning. Omkring 28 procent, ca 1 700 fordon, av vår flotta består av elfordon och då främst elcyklar, trehjuliga cyklar och mindre bilar. Under 2018 köpte PostNord 355 nya mindre elbilar och ökade antalet elcyklar. Dessutom använder vi el märkt med Bra Miljöval.

PostNord ska minska koldioxidutsläppen genom effektivisering och uppföljning av drivmedelsförbrukning och körsätt
Det är inte bara förnybara drivmedel som är viktigt i miljöarbetet. Att lasta så mycket som möjligt och att köra sparsamt är grundläggande. Alla PostNords förare har tillgång till utbildning i sparsam körning och under året fick alla fordon i Sverige informationsmaterial om sparsam körning för att underlätta ytterligare för förarna. Genom att öka fyllnadsgraden ökar transporteffektiviteten vilket gör att utsläppen per transporterat kolli minskar. Därför arbetar vi ständigt med att lasta så effektivt som möjligt samt att samordna och integrera olika transportupplägg.

PostNord ska samarbeta i utvecklingsprojekt i syfte att stödja framtagning och introduktion av miljöanpassad transportteknik
Vi behöver mer hållbara transportlösningar för att klara klimatutmaningen och för att samhället ska kunna bli fossiloberoende. Därför är vi med i utvecklingsprojekt och provar tidigt ny transportteknik. Dessa projekt genererar i sig små utsläppsbesparingar men målet är att vi ska bidra till att de blir storskaliga. Vi behöver nya tekniska lösningar och metoder som minskar bränsleförbrukningen, samtidigt som det behövs fler och mer förnybara drivmedel.