Medlemmar

KNEG riktar sig främst till större företag och organisationer med intresse för miljöförbättrande åtgärder och med ett inflytande på de svenska vägtransporterna. Intresserad? Vi välkomnar nya aktörer till samarbetet.

KNEG definieras av ett icke exklusivt samarbete där medlemmarna har dokumenterat en gemensam vision om klimatneutrala godstransporter samt beslutat att genomföra minst tre aktiva åtgärder för att själva minska klimatpåverkan från vägtransporter. Medlemskapet i nätverket ska vara direkt och aktivt, och varje medlem finns representerad i styrelsen. Varje medlem betalar en årlig medlemsavgift som fastställs på årsstämman. Nedan hittar du information om nuvarande medlemmar och deras åtaganden i KNEG.

Är du intresserad av att bli medlem, kontakta kansliet eller nätverkets ordförande för mer information. Vi ser gärna att du i samband med att du hör av dig berättar lite om varför du är intresserad av att vara med, och vad du tror att er organisation kan bidra med i samarbetet.