Lantmännen

Lantmännen har en unik position utifrån vilken vi arbetar med för att realisera våra klimatmål. Vi är både en affärspartner för lantbruket och en del av matkonsumentens vardag. Med spannmål som vår röda tråd finns Lantmännen med hela vägen från åker och sådd till färdig produkt. Genom vårt ansvar från jord till bord bidrar vi till ett livskraftigt lantbruk.

Som en stor producent av biodrivmedel har vi en möjlighet att påverka transportörer och transportköpare att dra nytta av klimatprestandan från våra hållbara biodrivmedelslösningar. Som en stor transportköpare har vi också möjlighet att samarbeta med våra logistikspartners för att nå bättre klimatprestanda i våra transporter.

Genom medlemskapet i KNEG vill Lantmännen utveckla och driva lösningar både inom transporteffektivitet och inom biodrivmedel. Tillsammans med andra aktörer vill vi hitta nya affärsmodeller som stödjer vårt klimatmål och bidrar till fossilfria transporter på våra vägar – idag och i framtiden.

Lantmännens åtaganden inom KNEG

Klimatsamarbete med leverantörer
Lantmännen åtar sig att i samarbete med leverantörer löpande optimera inköpta transporter med avseende på dess klimatpåverkan.

  • Lantmännen uppdaterar målsättning, avtal och uppföljningsprocesser inom hela koncernen.
  • Logistikansvarig på respektive Lantmännenbolag säkerställer ett väl fungerande klimatsamarbete med prioriterade leverantörer.

Förnybart bränsle i transportörens tank
Lantmännen åtar sig att säkerställa att våra leverantörer av transporttjänster skall öka sin andel av förnybara drivmedel för att nå det ovan nämnda övergripande klimatmålet för transporter.

  • Detta gör vi genom att föra in klimatfrågor i leverantörsrelationens och uppgradera processer och avtal till standard som överensstämmer med vårt klimatmål.

Etanol i tanken
Lantmännen åtar sig att ta initiativet till hållbara tunga transporter baserad på svensk motorteknologi och svensk etanol inom konceptet Etha.

  • Scania och Lantmännen Agroetanol skapar en lösning med unik miljöprestanda. Tillsammans gör vi det enkelt att reducera koldioxidutsläppen med 90% genom en helhetslösning.
  • Etha är en kommersiell lösning för hållbara tunga transporter baserad på svensk lastbilsteknologi och svensk bioetanol.