Krönikor

Här finner du alla KNEG:s medlemskrönikor samlade. Krönikorna
syftar till att lyfta olika perspektiv relaterade till vårt gemensamma mål om klimatneutrala godstransporter. Åsikterna som framförs är författarens, och inte KNEG som helhet.