Krönikor

Sedan 2018 skriver våra medlemmar krönikor som syftar till att lyfta olika perspektiv relaterade till vårt gemensamma mål om klimatneutrala godstransporter. Åsikterna som framförs är författarens, och inte KNEG som helhet.