Kontakt

Verksamhetsledare
Edvin Nordell
edvin.nordell@chalmers.se
+46(0)70 147 49 85

Ordförande
Urban Wästjung, Scania
urban.wastljung@scania.com

Postadress
Chalmers tekniska högskola/Göteborgs universitet
Göteborgs centrum för hållbar utveckling, GMV
KNEG / Edvin Nordell
412 96 Göteborg

E-post
info@kneg.org

Besöksadress
Aschebergsgatan 44, Göteborg