iKNEG – Resultatrapport

Projektet syftar till att årligen följa upp KNEG-medlemmarnas åtaganden och att visa på hur långt vi har kommit i arbetet med att minska våra koldioxidutsläpp.

Pågående projekt

 

Avslutade projekt