Fälttest hybridsopbil

Projektets syfte var att praktiskt testa hybridfordon, här i form av en hybridsopbil. Målet var att uppnå minskad bränsleförbrukning, tystare arbetsmiljö för chaufförer och driva på teknikutvecklingen.

Potential

Projektet visar en potential med 33 procents reduktion av koldioxid.

Aktörer i projektet

Ragn-Sells, Renova, Volvo Lastvagnar, Energimyndigheten och Norba. Viktiga externa intressenter var andra kommuner, beställare från flera av Europas huvudstäder och stora entreprenörer inom sopbranschen.

Resultat

Renova sopbil

Samarbetet inom projektet har i stort fungerat bra. Enligt uppgifter från Ragn-Sells har detta fordon fungerat bra och potential finns. För Volvos del ledde projektet till erfarenheter som drev utvecklingen framåt med en färdig hybridlastbil som resultat. I och med att det ledde till en kommersiell lösning var det en framgång gällande skalbarhet och duplicering ur Volvos perspektiv. Dock så utvecklade sig inte produktkostnader och volymer så som man önskat, men utvecklingen på området fortsätter. Även Renova ser möjligheter med uppskalning och menar att hybridsopbilar skulle kunna ersätta konventionell teknik på de flesta ställen förutsatt att fordonen tillverkas i modeller som uppfyller kraven på kapacitet, vikt, med mera.

För Renova har Fälttest Hybridsopbil inte direkt lett till fler projekt men samarbetet med Volvo har fortsatt inom andra områden. För Volvos del har resultatet omsatts i nya projekt, och sedan fälttestet har området utvecklats mycket. Även Ragn-Sells och Renova ser att utvecklingen går framåt. Ragn-Sells upplever att samtliga lastbilsleverantörer arbetar med att utveckla miljömässiga transporter och Renova ser att utvecklingen går mot rena elfordon, något som redan finns på marknaden idag.

Den stora utmaningen enligt Volvo är lönsamhet samt att kunna leverera maximal bränslebesparing/koldioxidreduktion för olika användning. Ragn-Sells ser barriärer med kapaciteten och att det är för små volymer när det gäller batteriet, vilket i sin tur medför höga priser. Även Renova ser kostnaderna som ett hinder, men också att det endast finns ett fåtal biltyper på marknaden.

Det som Renova anser skulle kunna föra utvecklingen framåt är ytterligare ett gemensamt projekt i form av ett fälttest av en fullskalig elsopbil, något som man ser att resultatet från detta projekt skulle kunna ligga till grund för. KNEG anses kunna ha en roll genom att utföra fler utvecklingsprojekt och arbeta med informationsspridning för att påskynda utvecklingen av tekniken och marknaden.

Pågående projekt

 

Avslutade projekt