En trave till, ETT-projektet

En trave till var ett projekt inom HCT som syftade till att utveckla och testa längre och tyngre fordonskombinationer. I detta fall gällde försöken att traditionella virkesbilar utvecklas till två olika utföranden, en med en bruttovikt på 74 ton och en tyngre på 90 tons bruttovikt.

Målet med projektet var att kunna påvisa en stor koldioxidbesparing och att ha 25 fordon i drift vid 2016. Projektet berörde KNEGs fokusområde Effektivare transporter och Effektivare fordon.

Potential

Fordon enligt ETT-utförandena visar på minskade koldioxidutsläpp på 10 till 25 procent per transporterat ton.

Resultat

”Inspirerande och nydanande!” är svaret från Lennart Cider, Volvo Lastvagnar, på frågan om hur projektets samarbete och resultat hittills sett ut. Även Trafikverket och Stora Enso är positiva, och menar på att det är ett konkret projekt som lett till positiva resultat. För Trafikverkets del har detta arbete (tillsammans med projektet DUO2) lagt grunden för deras fortsatta utveckling på området och gjort att de startat upp ett forskningsprogram om HCT.

ETT har för vissa aktörer redan lett till fortsättningsprojekt och för andra förväntas det göra det eftersom det sker en ständig utveckling på området. Bland annat ser man möjligheter med att överföra denna utveckling till andra typer av transporter och ett stort internationellt intresse för detta. För de fordonskombinationer med 74 tons bruttovikt tror man från Stora Ensos håll på full implementering, medan kombinationerna med 90 tons bruttovikt behöver ytterligare testas – vilket man vill fortsätta med.

Utvecklingen på området har gällt trafiksäkerheten och många tekniska aspekter hos fordonen, exempelvis förbättrad bromsteknik och viktkontroll. De utmaningar som finns för fortsatt arbete är dels av praktisk och dels byråkratisk karaktär. Det behövs en förstärkning och utveckling av vägnätet för att uppnå de bärighetsnivåer som krävs och det behövs politiska beslut som tillåter fordonskombinationerna på 74 ton att trafikera dessa vägar. För att utvecklingen med de ännu tyngre fordonen (90 ton) ska kunna fortsätta vill man gärna se en utveckling mot minskad byråkrati hos myndigheter för att underlätta de praktiska försöken som behövs.

Ladda ner slutrapport från projektet här

Aktörer i projektet

DB Schenker, Stora Enso, Trafikverket, Volvo Lastvagnar, Parator, SCA, Skogforsk, SSAB, VBG och WABCO. Viktiga externa intressenter; Transportstyrelsen, VTI.

Kontakt

Anders Berndtsson, anders.berndtsson@trafikverket.se, 070-374 49 60
Thomas Asp, thomas.asp@trafikverket.se, 070-563 50 85

Pågående projekt

 

Avslutade projekt