DUO2

Med längre och tyngre fordon behövs färre transporter för samma last, och det finns därmed besparingar att göra gällande utgifter och utsläpp. I HCT-projektet (High Capacity Transport) DUO2 utvecklades och testades därför fordonskombinationerna DUO2-Kärra (lastbil-kärra-kärra) och DUO2-Trailer (dragbil-semitrailer-dolly-semitrailer).

Genom projektet hoppades man kunna visa på:

  • Kraftigt minskade koldioxidutsläpp
  • Ökad förar- och fordonseffektivitet
  • Minskad trängsel
  • Bibehållen/ökad säkerhet utan ökat vägslitage

Potential

En potential på 15 procents minskade utsläpp av koldioxid per transporterad volymenhet.

Aktörer i projektet

DB Schenker, Trafikverket, Volvo LastvagnarSveriges Åkeriföretag, Kallebäcks Transport, Parator, SKAB, VBG och WABCO. Viktiga externa intressenter är Transportstyrelsen, VTI.Styrgruppsmöte med projektet sker 6 ggr/år och separata arbetsgruppsmöten 6 ggr/år.

Resultat

Arbetet och resultatet upplevdes som lyckat eftersom de hypoteser man ursprungligen hade har visat sig stämma, och deltagarna använder ord som inspirerande, spännande och intressant för att beskriva arbetet i DUO2. För Volvo förväntas det leda till fler projekt och för Trafikverkets del har arbetet i DUO2 (tillsammans med projektet En trave till) lagt grunden för deras fortsatta utveckling på området och gjort att de startat upp ett forskningsprogram om HCT.

Den tekniska utvecklingen på området är stor och man ser goda möjligheter med uppskalning och duplicering. De begränsningar man kan identifiera för detta är bland annat om vägnätet med tillräcklig bärighet inte blir sammanhållande och om de längre fordonskombinationerna inte skulle bli tillåtna. Det är främst gällande regelverket som den stora utmaningen finns.

Det som krävs för en fortsatt utveckling är lagstiftning som tillåter dessa fordonsekipage att trafikera våra vägar, men man upplever att det finns en rädsla för att längre transporter skulle konkurrera med järnväg. Denna syn anser man behöver förändras eftersom utvecklingen av HCT via vägtransporter och järnväg snarare kompletterar än konkurrerar med varandra. Det anses därför som viktigt att nyttorna av denna utveckling synliggörs så att beslutsfattarnas förståelse ökar och att lagstiftningen anpassas. Arbetet med detta är något som man ser att KNEG skulle kunna göra genom att kommunicera nyttorna, öka förståelsen och påverka den politiska utvecklingen i frågan.

För fordonskombinationen DUO2 – Kärra fortsatte tester till och med 2016.

Läs mer

Slutrapport Duo2 Trailer

www.duo2.nu

Pågående projekt

 

Avslutade projekt