Event

KNEG arrangerar en årlig konferens, workshoppar och seminarier i bland annat Almedalen och på IVL Hållbara Transporter. Nedan hittar du information om kommande och genomförda arrangemang.

Årlig konferens

Sedan flera år tillbaka bjuder KNEG och Trafikverket in till en årlig konferens med fokus på att presentera årets Resultatrapport samt tillsammans med branschen och politiken diskutera vad man kan och bör göra för att nå framsteg i snabbare takt än vi gör i dagsläget. T.o.m 2018 har konferensen gått under namnet KNEG Resultatkonferens. För 2019 får konferensen ny kostym då den för första gången arrangeras i samarbete med nätverket NTM – Network of Transport Measures.

Workshoppar

Hösten 2018 inledde vi en worskhop-serie i samarbete med utvalda varuägare i syfte att utbyta erfarenheter, kunskap och idéer om hur vi kan samarbeta för att minska klimatpåverkan från godstransporter. En förhoppning är att våra workshoppar ska ligga till grund för nya projekt.

Arkiv

Här hittar du ett arkiv över genomförda event