Effektivare transportkedjor för näringslivet

Genom aerodynamisk optimering av transportfordon finns goda möjligheter till lägre bränsleförbrukning och därmed också mindre emissioner. Kunskapen kring dessa förbättringsåtgärder är inget nytt och denna studie syftade till att undersöka varför dessa åtgärder i större utsträckning inte tagits för tunga fordon i Sverige. Vidare ville man även utifrån detta föreslå strategier för att öka användningen av aerodynamikförbättrande komponenter.

Potential

Utrustning för aerodynamisk optimering visar på en potential att minska koldioxidutsläpp med 5 till 10 procent.

Aktörer i projektet

Trafikverket, Volvo Lastvagnar, Scania, DB Schenker, Chalmers Tekniska högskola, PostNord.

Resultat

Samarbetet i studien uppfattades i stort som bra. Resultatet visade att behovet av denna utrustning finns samt vilka hinder som finns för användningen av komponenterna, och fungerar som en bra grund att bygga vidare på.

”Området utvecklas hela tiden. Här ligger utmaningen i att använda de lösningar som redan finns” menar Lars Mårtensson, Volvo Lastvagnar. Även andra medlemmar anser att området utvecklas, framförallt i USA men även i Sverige. Scania har sett en förbättring av utbudet på aerodynamiska komponenter på marknaden på grund av en kommande ändring i svensk lagstiftning under år 2017.

Man ser dock att många av de hinder som identifierades genom studien kvarstår och att några faktorer som fattas för en fortsatt utveckling är en bra modell för att kunna visa på vinster med utrustningen, ökad produktutveckling för den nordiska marknaden och god marknadsföring.

Förhoppningen var att studien skulle resultera i praktiska tester, något som ännu inte skett. En klar majoritet av aktörerna som medverkat i uppföljningen anser att det är främst fälttester som behövs för att föra utvecklingen framåt. Det som saknas är en drivande kraft och finansiering för detta. Man ser att KNEG kan spela en stor roll i frågan genom att utföra dessa starkt efterfrågade fälttester, kommunicera resultatet och på så sätt bidra till den fortsatta utvecklingen.null

Pågående projekt

 

Avslutade projekt