ACP Evolution Diesel

ACP Evolution Diesel är ett bränsle där fossil och förnybar råvara blandas med syftet att införa ett mer miljöanpassat drivmedel till den befintliga fordonsparken. Genom att göra detta i en så omfattande volym och infrastruktur som möjligt ville man uppnå en väsentlig positiv miljöeffekt.

Potential

Ur ett livscykelperspektiv minskar ACP Evolution Diesel koldioxidutsläpp med upp till 46 procent.

Resultat

Med ett gott samarbete och ett framgångsrikt alternativt bränsle som resultat upplevdes projektet som lyckat. Uppskalning har redan skett i Preems regi eftersom ACP Evolution Diesel är en kommersiell produkt på marknaden. Utöver detta har resultatet från projektet visat på potentialen med syntetiska bränslen och detta har sannolikt gynnat andra satsningar inom området. Exempelvis introducerade Preem under 2015 Evolution Bensin, vilket är den första bensinen på marknaden som består av 10 procent förnybar råvara (5 procent etanol och 5 procent tallolja).

Rent tekniskt krävs inga typer av förändringar på fordon för att kunna nyttja ACP Evolution Diesel, utan de utmaningar som finns för att fortsätta utveckla området är tillgången på råvaror och kortsiktiga styrmedel. Det som behövs är ett fortsatt fokus på att hitta lämpliga råvaror och långsiktiga och tydliga politiska spelregler. Preem ser möjligheter med att tillverka drivmedel med ännu högre innehåll av förnybara råvaror men för att ta dessa steg krävs lagstiftning som gör dessa drivmedel mer konkurrenskraftiga rent prismässigt mot de fossila.

Alla aktörer ser att KNEG kan ha en roll i att påverka den fortsatta utvecklingen. Bland annat genom informationsspridning och genom att fortsätta och utveckla det samarbete som finns mellan medlemmarna för att visa våra politiker hur det övergripande målet om en fossiloberoende fordonsflotta 2030 kan nås. Flera aktörer tar också upp vikten av en kombination av lösningar för att nå de mål man strävar mot.

”Vi behöver använda flera olika tekniker, det finns inte en enstaka vinnande lösning” säger Jeanette Granström, Preem. ”


Pågående projekt

 

Avslutade projekt