Västsvensk arena för flytande biogas

Västsvensk arena för flytande biogas har som syfte att skapa och sprida kunskap om flytande biogas, LBG, som fordonsbränsle för tunga lastbilstransporter. Projektet kommer koordinera ett antal marknadsdemonstrationer av logistikkedjor baserat på LBG.

Genom att utföra systemanalyser ur ett miljömässigt, ekonomiskt och logistiskt perspektiv vill vi visa om och hur LBG kan vara ett kommersiellt och miljömässigt användbart fordonsbränsle för omställningen till ett klimatneutralt transportsystem inom tidsperspektivet fram till 2030

Syfte

Huvudsyftet med projektet är att skapa och sprida kunskap om LBG som fordonsbränsle för tunga lastbilstransporter genom att samordna och analysera de olika aktiviteter som uppstår i Västra Götaland.

Specifikt har projektet syftet att:

  • Analysera om och hur LBG är ett kommersiellt och miljömässigt användbart fordonsbränsle.
  • Analysera och visa potentialen för LBG att bidra till omställningen mot ett klimatneutralt transportsystem utifrån ett regionalt perspektiv inom tidsperspektivet fram till 2030.
  • Involvera akademin och CLOSERs nätverk i upplägg, erfarenhetsinsamling och analysarbete.
  • Visa hur aktörerna kan inkludera LBG i sitt marknadserbjudande och informera transportbeställare att denna möjlighet finns och katalysera övergången till hållbara drivmedel inom transportsektorn

Aktörer i projektet

Fordonsgas, Volvo Lastvagnar, Chalmers, Gasum, IVL, VGR och Energikontor väst.

Projektet leds av den nationella arenan för samverkan inom transporteffektivitet CLOSER vid Lindholmen Science Park.

Projektet finansieras av Västra Götalandsregionen och satsningen omfattar cirka 6 miljoner kronor där cirka 80% finansieras av Västra Götalandsregionen och resterande del av deltagande partners.

Projektet pågår mellan 2018-08-01 och 2021-12-31.

Läs mer om projektet

Pågående projekt

 

Avslutade projekt