Samverkan ger resultat – KNEG 10 år

Postad: 2016-10-14

bild-for-nyhet-kneg-resultatrapport-2016_utan-textMedlemmarna i samarbetet KNEG – Klimatneutrala godstransporter på väg, har under 2015 lyckats åstadkomma utsläppsbesparingar på en halv miljon ton koldioxid, till stor del tack vare ökad användning av biodrivmedel som ersättning för fossil diesel. Den positiva utvecklingen till trots kvarstår utmaningen att ta nästa steg för kraftigt minskad klimatpåverkan från godstransporter på väg – (nationella) politiken behöver tydligare driva på och fler transportköpare behöver starkare signalera efterfrågan på klimatsmarta transportlösningar, menar medlemmarna i KNEG.

Den 17 oktober anordnas den sjätte konferensen i rad där tioårsjubilerande KNEG bjuder in akademi, företag och myndigheter för att presentera sina resultat, belysa goda exempel och ge tillfälle att diskutera hur vi kan skynda på utvecklingen. I år gästas konferensen bland annat av Anders Wijkman, avgående ordförande för miljömålsberedningen och Svante Axelsson, nationell samordnare för Fossilfritt Sverige samt Anders Bylund från Siemens som berättar deras projekt om elektrifiering av godstrafik.

Tio år av KNEG-samarbete

Startskottet för KNEG var när representanter för några av Sveriges största aktörer inom transportområdet träffades i Göteborg i slutet av 2006. Kunskapen om hur människans utsläpp av växthusgaser påverkar klimatet och vilka effekter det kan få hade fått ett bredare genomslag, men det fanns ännu inget nationellt politiskt mål för att minska transporters klimatpåverkan. Behovet av nya samarbeten mellan näringsliv, myndighet och forskningen var tydligt för att få en plattform där gemensamma lösningar kunde diskuteras och testas och även sprida kunskapen till övriga samhället. I år firar KNEG 10-årsjubileum och samarbetet har breddats till 14 engagerade medlemmar som spänner över hela godstransportområdet – bränsleproduktion och distribution, fordonstillverkare, transportörer, branschorgan, myndighet samt forskning.

Ny kunskap behöver omsättas till praktik

Idag befinner vi oss i ett läge där breda samarbeten, lösningsorienterad forskning och företag drivna av starkt engagemang har bidragit till att kunskapen i Sverige och globalt växt sig starkare om vad som behöver göras för att nå de klimatpolitiska målen. Att omsätta denna nya kunskap i praktiken blir under de kommande åren avgörande för att nå en fordonsflotta oberoende av fossil energi.

Hållbara lösningar kräver samverkan

Under åren som har gått sedan starten har flera viktiga steg tagits på väg mot målet om en halvering av klimatpåverkan för en typisk godstransport till år 2020 (med 2005 som basår). Men mer behöver göras för att nå hela vägen fram. Det är utan tvekan så att fortsatta samarbeten är av största vikt för att nå framtida klimatmål menar Helene Samuelsson, ordförande för KNEG. Transportområdet har flera stora utmaningar och ingen aktör kan på egen hand förväntas stå för lösningarna. Därför behövs ett KNEG även bortom 2020 för att fortsätta testa, demonstrera och sprida kunskap och goda lösningar. Ett viktigt steg på vägen är att KNEG antar ett mål för 2030 om att fortsatt driva på utvecklingen och vara en betydelsefull kraft för att Sverige ska lyckas med de nationella klimatmålen.

Läs KNEGs » Resultatrapport 2016 av författarna Håkan Johansson, Nationell Klimatsamordnare, Trafikverket och Anders Ahlbäck, projektledare vid GMV – Göteborgs miljövetenskapliga centrum vid Chalmers och Göteborgs universitet.