Sammandrag från KNEG Resultatkonferens: Logistiklösningar för klimatsmarta godstransporter

Postad: 2015-11-03

Helene Samuelsson, nytillsatt ordförande i KNEG inledde förmiddagen med att hälsa välkommen och presenterade dagens moderator Per-Olof Arnäs, till vardags doktor i logistik och forskare på Chalmers, med uppdrag att leda oss genom dagen.

Förmiddagen inleddes traditionsenligt med en presentation av KNEG:s resultatrapport av Håkan Johansson och Anders Ahlbäck. Årets resultatrapport tog avstamp i en back-castingworkshop som anordnades av KNEG. Vi befann oss plötsligt vid år 2030 och målet om att vara oberoende av fossil energi var uppnått. Anders och Håkan gick igenom framtidspaningen eller egentligen bakåtspaning som back-casting innebär och vilka åtgärder som ledde oss fram till målet. Detta visionära inlägg hoppas vi kan väcka fler frågor och leda till ytterligare diskussion och tankar om vägen framåt inom transportsverige.

JM_02Det var dags att visa på några konkreta exempel. Daniel Johansson Logistikchef på Ahlsell, Jenny Marin Supply chain developer, Scania och Kristina Liljestrand, doktorand på Chalmers var inbjudna för att var och en ge goda exempel på åtgärder inom logistik som kan effektivisera och leda till miljövinster.

En kritisk åtgärd för både Ahlsell och Scania var att skapa en standardiserad lösning. ”Det går inte att anpassa till helt unika kundlösningar” sa Daniel Johansson. Han betonade att kunderna har trots allt en flexibilitet och påverkar utifrån de val de gör. ”Ledtiderna är centrala för att hitta en bättre miljölösning”, menade Daniel. Jenny Marin återgav hur de tittade på de effektiviseringsprocesser som fanns inom Scanias produktion och implementerade dessa inom Inbound-logistiken. Genom att gå från funktion till flöde, bygga team med bred kompetens och standardiserat arbetssätt samt samarbeta för en ökad samsyn resulterade detta i markanta koldioxidminskningar, upp till 16 procent på vissa områden. ”En standardiserat arbetssätt möjliggör ständiga förbättringar” menade Jenny Marin.

Kristina Liljestrand beskrev hennes forskning inom livsmedelslogistik och hur ledet av industriella producenter, grossister och detaljister kan minska matsvinnet genom att implementera lösningar inom visualisering, information och materialflöden, anpassning av logistikmål samt nödlösningar.

Efter kaffe och mingel samlades panelen där Karin Svensson Smith, ordförande i Riksdagens trafikutskott inledde med en kort presentation med reflektion över resultatrapporten. Karin Svensson Smith betonade att begreppet fossiloberoende inom transportsektorn stöds av en bred enhet inom politiken. Hon önskade fler möjligheter till samverkan mellan olika aktörer och nämnde den hearing som trafikutskottet ordnar i december för ökad dialog mellan näringslivet och politiken.

PanelsamtalKarin Svensson Smith fick sällskap på scenen av Erika Svanström, Sveriges Åkeriföretag; Mattias Goldmann, 2030-sekretariatet; Annika Helker Lundström, nationell miljösamordnare för näringslivet samt Gunilla Sandström, Ahlsell. Panelsamtalet kretsade kring frågan – Att utveckla logistiklösningar för klimatsmarta godstransporter – hur kan politiken, beställare och utförare i näringslivet bidra? Deltagarna diskuterade vikten av upphandlingar, transportinköparens roll samt hur branschen kan stötta, underlätta och utbilda för att driva utvecklingen framåt.

Stort tack till talare, paneldeltagare och arrangörer för en lyckad Resultatkonferens!
Talarnas presentationer och årets Resultatrapport.