Projekt

Sweden 4 Platooning

sweden4platooning-top-1760x770

Tidsplan 2017-2019

SYFTE

Öka forsknings- och innovationskapaciteten i Sverige genom forskning om samordnad platooning (konvoj) – ett sätt att förbättra bränsleekonomin genom minskat luftmotstånd då lastbilar kör tätt bakom varandra.

Genom kommunikation mellan lastbilarna kan de köra efter varandra med bara en sekunds mellanrum. Men för att konvojkörning ska fungera i praktiken måste alla lastbilarstillverkares system harmoniseras. Det ska inte ha någon betydelse vilket lastbilsmärke som ligger först eller sist i konvojen. I projektet kommer lastbilar från Scania och Volvo att köra i DB Schenkers dagliga transportverksamhet.

Projektet berör KNEG:s fokusområde Effektivare transporter och Effektivare fordon.

MÅL

  • Skapa en standardiserad platooningapplikation för olika lastbilsmärken
  • Öka kunskap om behov och ekonomiska värden för olika platooningrelaterade tjänster, t.ex. mekanismer för bildandet av en platoon
  • Bygga kunskap om hur man väljer affärsmodell för en platooningapplikation
  • Genomföra en pilotstudie med CACC (endast longitudinell styrning) hos ett åkeri (Schenker)
  • Genomföra en demonstration av platooning med lateral och longitudinell styrning av fordon från olika tillverkare
  • Framtagning av koncept för Funktionell Säkerhet

RESULTAT

Arbete pågår.

AKTÖRER I PROJEKTET

DB Schenker, KTH, RISE, Scania, Trafikverket och Volvo Lastvagnar

KONTAKT

Viktor Åkesson, viktor.akesson@dbschenker.com, +46 721 41 68 88