Projekt

iKNEG

Tidsplan 2008 och löper årligen med en rapport färdig i maj

SYFTE

Uppföljning av åtaganden inom KNEG.

MÅL

Redovisning av åtaganden inom KNEG.

RESULTAT

Rapporter med KNEGs resultat för åren 2008 – 2015.
Återfinns här

AKTÖRER I PROJEKTET

DB Schenker, FordonsGas, GMV (Chalmers/Göteborgs Universitet), OKQ8, PostNord, Preem, Ragn-Sells, Renova, Scania, Stora Enso, Sveriges Åkeriföretag, Trafikverket och Volvo Lastvagnar. Chalmers producerar årligen en iKNEG rapport på uppdrag av KNEG.

KONTAKT

Anders Ahlbäck, ahlback@chalmers.se, 031-772 49 60