Projekt

iKNEG – Årlig resultatuppföljning

Tidsplan 2008 och löper årligen med en rapport färdig i maj

SYFTE

Uppföljning av åtaganden inom KNEG.

MÅL

Redovisning av åtaganden inom KNEG.

RESULTAT

KNEG:s resultat för åren 2008 – 2015 redovisades i separata iKNEG rapporter. Från 2016 så redovisas iKNEG resultat i KNEG:s årliga resultatrapport

AKTÖRER I PROJEKTET

DB Schenker, FordonsGas, Göteborgs centrum för hållbar utveckling (Chalmers/Göteborgs Universitet), Lantmännen, OKQ8 Scandinavia, PostNord, Preem, Renova, Scania, Stora Enso, Trafikverket och Volvo Lastvagnar. Chalmers producerar årligen en iKNEG rapport på uppdrag av KNEG.

KONTAKT

Anders Ahlbäck, ahlback@chalmers.se, 031-772 49 60