Projekt

Energo- Energieffektivisering av godstransporter

Tidsplan 2016-2017

SYFTE

Syftet med projektet är att identifiera och beskriva åtgärder och strukturer som möjliggör respektive förhindrar mer hållbar logistik. Genom deltagande i tre företags ordinarie logistikarbete kommer projektet att studera hur relationerna och processerna mellan inblandade aktörer är uppbyggda och organiserade.

MÅL

  • vidareutveckla och etablera kunskap kring efterfrågad arbetsmetodik för organisering, upphandling och uppföljning av mer hållbara och energieffektivare logistikkedjor/system inom svenskt näringsliv.
  • identifiera nya samarbetsformer mellan leverantörer och kunder som medger minskning av energianvändning och utsläpp av växthusgaser kopplat till godstransporter.
  • anpssnng av metodik för mätning ohc uppföljning av resultat och måluppfyllelse för åtgärder inom hållbara logisktikkejdjor med stöd av befintliga verktyg/NTMCalc.
  • sprida utvecklad arbetsmetodik till logiskter genom KNEG, NTM, Transportinköparpanelen och vid undervisning på Chalmers.
  • beräkna de studerade åtgärdernas totala potentiella bidrag till energieffektiviseringar och reduktion av klimatgaser från logistikkedjor.

RESULTAT

Fallstudier pågår.

AKTÖRER I PROJEKTET

IVL, Chalmers, NTM, Stora Enso, Scania, Ahlsells

KONTAKT

Tove Hagström tove.hagstrom@chalmers.se