Projekt

Viking Rail

Tidsplan 2008-2011

SYFTE

Syftet med projektet var att kommunicera möjligheterna med Volvo Logistics dagliga godstågförbindelse mellan Göteborg och Tyskland.

Projektet berörde KNEGs fokusområde Effektivare transporter och Effektivare fordon.

MÅL

Arbetet skulle under lågkonjunkturen år 2009 leda till att:
– Minimera transportkostnaden
– Minimera miljöpåverkan
–  Möta kundernas höga krav på miljö, kvalitet, ledtider och precision

RESULTAT

Samarbetet mellan aktörerna resulterade i att fyllnadsgraden kunde öka under lågkonjunkturen.
» Rapport Viking Rail (PDF-fil, 2,3 MB)

AKTÖRER I PROJEKTET

DB Schenker, Volvo Lastvagnar och Volvo Logistics. Viktiga externa intressenter var Green Cargo, Transportbolaget Van Dieren.

KONTAKT

Susanna Hambeson, susanna.hambeson@volvo.com, 031-323 35 40,