Projekt

Miljökrav i entreprenadupphandling

Tidsplan 2012- kraven trädde i kraft den 1 april 2012 och gäller samtliga entreprenadupphandlingar som påbörjas

SYFTE

Syftet med projektet är miljöanpassat entreprenadutförande.

RESULTAT

En förvaltningsplan har tagits fram för generella miljökrav, TRV 2012:14633. Förvaltningsplanen omfattar förvaltningen av Trafikverkets generella miljökrav och samtliga därtill hörande relevanta dokument, checklistor och mallar.

» Generella miljökrav i entreprenadupphandling

AKTÖRER I PROJEKTET

Beställare och utförare av entreprenadprojekt.Viktiga externa intressenter; entreprenörer, intern verksområdesövergripande, samverkan med Malmö, Göteborg och Stockholms stad.

KONTAKT

Sören Dahlén, soren.dahlen@trafikverket.se, 010-123 12 40, 070-724 54 66