Projekt

Fälttest hybridsopbil

Tidsplan 2006-2010

SYFTE

Hybridtestning i fält av sopbil med diesel/el-hybridmotor och elpåbyggnad
Energieffektivisering
Minskad bränsleförbrukning
Driva på teknikutvecklingen
Tyst och bra arbetsmiljö
Kunskapsåterföring av användarperspektivettill produktutvecklingsorganisationen

Projektet berörde KNEGs fokusområde Effektivare fordon.

MÅL

Godkänd teknologi i enlighet med definierad produktutvecklingsprocess
30 % reduktion av dieselförbrukning
Bilen ska finnas på marknaden inom 5 år

RESULTAT

Fordon i drift
Bränslebesparing visar på en 30 % reduktion
Validering av teknik löpande under projektet
Bilen finns på marknaden från 2012

AKTÖRER I PROJEKTET

Ragn-Sells, Renova, Volvo Lastvagnar, Energimyndigheten och Norba. Viktiga externa intressenter var andra kommuner, beställare från flera av Europas huvudstäder och stora entreprenörer inom sopbranschen.

Aktörerna har haft regelbundna möten, i början oftare följt av avstämningsmöten. Aktörerna följer rutiner för fältprov.

KONTAKT

Lars Thulin, lars.thulin@renova.se
Viktoria Edvardsson, viktora.edvardsson@renova.se, 031-61 87 73
Lars Mårtensson, lars.martensson@volvo.com, 031-322 65 27