Projekt

DUO2

Tidsplan 2010-2016

SYFTE

Syftet med projektet är att utveckla och testa fordonskombinationerna DUO2-Kärra (”dubbelkärra” m. lastbil-kärra-kärra) och DUO2-Trailer (”dubbeltrailer” m. dragbil-semitrailer-dolly-semitrailer), samt att driva fältprov med dessa fordonskombinationer på sträckan Göteborg-Malmö för att minska CO2 utsläppen.

Projektet berör KNEGs fokusområde Effektivare transporter och Effektivare fordon.

MÅL

Målet med projektet är:
– Kraftigt minskade CO2 utsläpp räknat per m3km med 15 %
– Ökad förar-/fordonseffektivitet, upp till 40 % mer m3km per förare/fordon
– Minskad trängsel med upp till 30 %
– Bibehållen/ökad säkerhet och utan ökat vägslitage

POTENTIAL

För fjärrtransporter som kan ersättas med Duo-Trailer finns en potential på 15 procents minskade utsläpp av koldioxid per transporterad volymenhet.

RESULTAT

För fordonskombinationen DUO2 -Trailer lämnades slutrapporten in under oktober 2013 och är nu godkänd.

» FFI_Slutrapport _DUO2_Trailer_FINAL (4,2 MB)

Resultatet av denna del av projektet:
– Kan ge kraftigt minskade utsläpp av CO2 i relativa tal, minskning med 27% i projektet.
– Fungerar i praktiken då det bygger vidare på dagens moduler
– Har inte visat på några negativa effekter på trafiksäkerhet
– Tar upp mindre vägyta, mindre trängsel, för samma mängd transporterad last

För fordonskombinationen DUO2 – Kärra fortsatte tester till och med 2016.

www.duo2.nu

Arbetet och resultatet upplevs som lyckat eftersom de hypoteser man ursprungligen hade har visat sig stämma, och deltagarna använder ord som inspirerande, spännande och intressant för att beskriva arbetet i DUO2. För Volvo Lastvagnar förväntas det leda till fler projekt och för Trafikverkets del har arbetet i DUO2 (tillsammans med projektet En trave till) lagt grunden för deras fortsatta utveckling på området och gjort att de startat upp ett forskningsprogram om HCT.

Den tekniska utvecklingen på området är stor och man ser goda möjligheter med uppskalning och duplicering. De begränsningar man kan identifiera för detta är bland annat om vägnätet med tillräcklig bärighet inte blir sammanhållande och om de längre fordonskombinationerna inte skulle bli tillåtna. Det är främst gällande regelverket som den stora utmaningen finns.

Det som krävs för en fortsatt utveckling är lagstiftning som tillåter dessa fordonsekipage att trafikera våra vägar, men man upplever att det finns en rädsla för att längre transporter skulle konkurrera med järnväg. Denna syn anser man behöver förändras eftersom utvecklingen av HCT via vägtransporter och järnväg snarare kompletterar än konkurrerar med varandra. Det anses därför som viktigt att nyttorna av denna utveckling synliggörs så att beslutsfattarnas förståelse ökar och att lagstiftningen anpassas. Arbetet med detta är något som man ser att KNEG skulle kunna göra genom att kommunicera nyttorna, öka förståelsen och påverka den politiska utvecklingen i frågan.

 

AKTÖRER I PROJEKTET

DB Schenker, Trafikverket, Volvo Lastvagnar, Sveriges Åkeriföretag, Kallebäcks Transport, Parator, SKAB, VBG och WABCO. Viktiga externa intressenter är Transportstyrelsen, VTI.

Styrgruppsmöte med projektet sker 6 ggr/år och separata arbetsgruppsmöten 6 ggr/år.

KONTAKT

Anders Berndtsson, anders.berndtsson@trafikverket.se, +46 70 374 49 60
Thomas Asp, thomas.asp@trafikverket.se, +46 70 563 50 85
Jan Strandhede, jan.strandhede@volvo.com, +46 31 323 37 15
Lena Larsson, Lena.Larsson@volvo.com, +46 31 322 17 54
Sara Ranäng, sara.ranang@dbschenker.com, +46 31 703 86 35