Projekt

CO2 Challenge

Tidsplan 2008-2011

SYFTE

Projektets syfte var att minska miljöpåverkan genom att reducera koldioxidutsläppen från godstransporter.

Projektet berörde KNEGs fokusområde Effektivare transporter, Effektivare fordon och Utökad användning av förnybara drivmedel.

MÅL

Projektets mål var att minska koldioxidutsläppen (gram per ton kilometer) från väg, tåg och korta sjötransporter i Europa med 20 procent till år 2010 med 2006 som utgångsläge.

RESULTAT

Målet uppfylldes med råge och utsläppen minskade med 22 procent mellan 2006 och 2010.

AKTÖRER I PROJEKTET

DB Schenker, Volvo Lastvagnar, Volvo Logistics och viktiga externa intressenter var Volvo Logistics transportleverantörer.

Volvo Logistics hade en intern projektorganisation med flera möten i månaden. I projektets styrgrupp ingick personer från både Volvo Logistics och Volvo Lastvagnar.

KONTAKT

Susanna Hambeson, susanna.hambeson@volvo.com, 031-323 35 40