Projekt

Clean Truck

Tidsplan 2010-2014

SYFTE

Att främja marknadsintroduktion av lastbilar med miljöanpassad teknik med utgångspunkt i Stockholm stad.

MÅL

Målet med projektet är att år 2015 ska minst 10 % av nybilsförsäljning av lastbilar drivas med förnyelsebara drivmedel inom Stockholms Stad.

POTENTIAL

ED95-lastbilarna reducerar koldioxidekvivalenter med 68 procent jämfört med konventionella diesellastbilar.

Elhybridlastbilarna reducerar koldioxidekvivalenter med 15 procent jämfört med konventionella diesellastbilar.*

Metandiesellastbilarna reducerar koldioxidekvivalenter med 0 till 41 procent jämfört med konventionella diesellastbilar.

*Elhybridlastbil korrelerar inte med kända variabler såsom tillåten lastvikt, uppgivet tonnage, automat/manuell växellåda, boggier/enkelaxlad, längd, påbyggnad eller motorstorlek. Det troligaste är att trafikrytmen samt individuell körstil är de faktorer som mest avgör koldioxidbesparingen för elhybridlastbilarna.

RESULTAT
– 12 st nya Dieseletanol (ED95) lastbilar
– 11 st CNG/CBG lastbilar 9 liters motor
– 3 st Elhybrider

Samarbetet och resutlatet från projketet upfattas som bra och framgångsrikt.” Det är precis sådana här möjligheter som behövs för att visa på möjligheter och resultat med nya tekniker” menar Urban Wästljung, Scania. Trots vissa utmaningar för de olika teknikerna inom projektet anser alla aktörer att möjligheter till uppskalning finns ohc för Stockholms Stad är lärdomen överlag från projektet att alla tre tekniker fungerar fint men att de per automatik inte fungerar bra i citytrafik.

Clean Truck har för alla aktörer lett till fortsatta projekt och både Stockholms Stad och Volvo Lastvagnar ser att utvecklingen på områdena går framåt.

AKTÖRER I PROJEKTET

OKQ8/IDS, Aga Gas, Stockholms Stads Miljöförvaltning. Viktiga externa intressenter; Scania, Volvo Lastvagnar, Mercedes, SEKAB.

KONTAKT

Per Erik Österlund, per.erik.osterlund@stockholm.se,  076 12 288 19