Projekt

Evolution Diesel

Tidsplan 2010-2011

SYFTE

Syftet med projektet var att införa ett mer miljöanpassat drivmedel för befintlig fordonspark, i en så omfattande volym och infrastruktur, att en väsentlig positiv miljöeffekt uppnås.

Projektet berörde KNEGs fokusområde Utökad användning av förnybara bränslen.

RESULTAT

2010 – 06 Produktionsstart Gbg
2010 – 06/08 Driftstester
2011 – 04 Lansering i Södra Sverige

Driftstester, 25 varv runt jorden, har genomförts utan anmärkning.
http://evolution.preem.se/

AKTÖRER I PROJEKTET

DB Schenker, PostNord, Preem, Volvo Lastvagnar, Volvo Logistics och DHL. Viktiga externa intressenter var talldieselfabriken Sunpine i Piteå, motortillverkare, åkerier och Skatteverket.

KONTAKT

Thomas Ögren, thomas.ogren@preem.se, 070-450 10 01
Helene Samuelsson, helene.samuelsson@preem.se, 070-450 12 22