Projekt

Biodriv

Tidsplan 2008-2010

SYFTE

Syftet med projektet var att utreda teknikspår för ett framtida bioraffinaderi och att kunna bedöma olika teknikspår och resursbaser, med målet att starta ett raffinaderi till stor del försörjt av bioråvaror. – Vi ska leverera kunskapsmaterial till Preem, säger Anders Ahlbäck, Chalmers. Vi ska beskriva teknikspåren utifrån olika parametrar; från resurs till bränsleproduktion till tankning och fordonsteknik och även marknad och omvärldsanalys av forskningen inom teknikspåret.

Projektet berörde KNEGs fokusområde Effektivare bränsleproduktion.

MÅL

Starta ett raffinaderi till stor del försörjt av bioråvaror.

RESULTAT

» Slutrapport BIODRIV (PDF-fil, 2,4 MB)

AKTÖRER I PROJEKTET

Göteborgs miljövetenskapliga centrum, GMV, Preem och IVL.

Preem har varit beställare och GMV och IVL har varit utförare.

KONTAKT

Katarina Gårdfeldt, katarina@chalmers.se, 031-772 49 63