Projekt

Bime Trucks

Tidsplan 2009-2013

SYFTE

Projektet samordnar utveckling och marknadsintroduktion av fordon och tankställen gällande energieffektiva metandiesellastbilar för flytande metangas. Projektets syfte är att erbjuda ett marknadsmässigt alternativ till fossil diesel för långväga godstransporter vilket inkluderar samtliga egenskaper i form av ekonomi, miljö, prestanda, driftsäkerhet, etc.

MÅL

Målet med projektet är att tills mitten av 2013 skall:
– 3 tankställen för flytande metangas ha byggts
– 102 energieffektiva lastbilar med metandieselteknik och för flytande metangas säljas

RESULTAT

Hittills rullar 70 bilar, och 5 tankställen för flytande metangas är invigda och i drift (varav 3 tankstationer är inom ramen för projektet och de 2 övriga har byggts av projektets partner).

AKTÖRER I PROJEKTET

FordonsGas, Volvo Lastvagnar, AGA, BRG Business Region Göteborg, Energigas Sverige och E.ON. Delfinansiärer är Västra Götalands Regionen (fordon med placering i Västra Götaland) och Energimyndigheten (tankställen och fordon placerade i Stockholm, Malmö och Jönköping). Viktiga externa intressenter är fordonskunder/transportörer, transportköpare, teknikleverantörer, myndigheter, tex. Transportstyrelsen, Trafikverket och MSB.

KONTAKT

Hans Johansson, hans.johansson@fordonsgas, 031-63 45 37
Lennart Pilskog, lennart.pilskog@volvo.com, 0703-18 34 22