Projekt

Aerodynamik

Tidsplan 2013-mars 2014

SYFTE

Syftet med projektet/förstudien är att beskriva nuläget för de existerande aerodynamikförbättringar som finns inom området lastbilar inkl påbyggnad och släp för att kunna presentera en konkret projektspecifikation, hur att kunna använda dessa i respektive verksamhet.

Projektet berör KNEGs fokusområde Effektivare Transporter samt Effektivare Fordon.

MÅL

Uppdraget omfattar tre delar:
»Förstudie aerodynamik; vad finns det för produkter idag och varför används de inte i större utsträckning
»Processleda diskussioner med intresserade företag.
»Ta fram förslag till projektspecifikation för demo- eller utvecklingsprojekt inom aerodynamik.

RESULTAT

Utrustning för aerodynamisk optimering visar på en potential att minska koldioxidutsläpp med 5 till 10 procent.

Samarbetet i studien uppfattas i stort som bra. Resultatet visade att behovet av denna utrustning finns, vilka hinder som finns för användningen av komponenterna och fungerar som en bra grund att bygga vidare på.

”Området utvecklas hela tiden. Här ligger utmaningen i att använda de lösningar som redan finns.” menar Lars Mårtensson, Volvo Lastvagnar. Även andra medlemmar anser att området utvecklas, framförallt i USA men även i Sverige. Scania har sett en förbättring av utbudet på aerodynamiska komponeter på marknaden på grund av en kommande ändring i svensk lagstiftning under år 2017.

Man ser dock att många av de hinder som identifierades genom studien kvarstår och att de faktorer som fattas för en fortsatt utveckling är bland annat ökad produktutveckling för den nordiska marknaden och god marknadsföring. En mycket viktig faktor som Chalmers uppfattar som ett måste är en välfungerande och transparent modell för att beräkna vinsterna som åkerierna kan göra genom aerodynamisk optimering.

Förhoppningen var att studien skulle resultera i praktiska tester, något som ännu inte skett. En klar majoritet av aktörerna som medverkat i uppföljningen anser att det är främst fälttester som behövs för att föra utvecklingen framåt, det som saknas är en drivande kraft och finansiering för detta. Det finns en tydlig önskan om att utföra dessa fälttest inom KNEG och till exempel Chalmers uttrycker att det hade varit intressant att följa upp studien och ser gärna att man får ett uppdrag med vidare fältstudier och utveckling av modell för vinstberäkning.

En tydlig majoritet av aktörerna anser därför att KNEG kan spela en stor roll i frågan genom att utföra dessa starkt efterfrågade fälttester, kommunicera resultatet och på så sätt bidra till den fortsatta utvecklingen.

AKTÖRER I PROJEKTET

Trafikverket, Volvo, Scania, DB Schenker, Chalmers, PostNord.

KONTAKT

Olle Hådell, Trafikverket, 0771-921 921