Projekt

Projekt

Sedan starten 2006 har ett antal olika projekt genomförts av KNEGs medlemmar i samarbete med andra organisationer inom transportbranschen som vill bidra till en positiv utveckling och uppnå de förändringar som krävs. I menyn till vänster kan du läsa om avslutade och pågående projekt i KNEG i detalj.

KNEGs kansli genomförde en sammanställning av hittills genomförda projekkt under våren 2016. Syftet med denna uppföljning är att få en överblick av de resultat och lärdomar som dessa projekt medfört samt visa på möjlig potential och behov att påbörja nya projekt. Det har också undersökts vilken roll KNEG som samarbetsorganisation bör ha för att driva utvecklingen framåt.

Rapport: Uppföljning av projekt inom KNEG 2006-2016