Resultatrapport 2017 – Våra klimatpåverkande utsläpp fortsätter att minska!

Postad: 2017-09-15

Resultatrapporten ger en översikt av utvecklingen hittills inom svenska godstransportsektorn på väg samt en redovisning av utsläppsbesparingar inom samarbetet KNEG.

Genom breda samarbeten, lösningsorienterad forskning och företag drivna av starkt engagemang har kunskapen i Sverige växt sig starkare om vad som behöver göras för att nå de klimatpolitiska målen. Att omsätta denna nya kunskap i praktiken blir avgörande för att under de kommande åren nå en fordonsflotta oberoende av fossil energi vid 2030.

Sedan 2007 har utsläppen från tunga lastbilar minskat med strax över 25 procent. Utvecklingen har framförallt drivits av ökad användning av biodrivmedel men även av bränslesnålare fordon och ett trafikarbete som minskat något. Den nationella utvecklingen återspeglas i samarbetet Klimatneutrala godstransporter på väg (KNEG), där medlemmarna under 2016 lyckades åstadkomma utsläppsbesparingar på 700 000 ton koldioxid – till stor del tack vare ökad användning av biodrivmedel som ersättning för fossil diesel. Denna positiva utveckling till trots kvarstår utmaningen att ta nästa steg för kraftfullt minskad klimatpåverkan från godstransporter på väg.

I denna, den sjunde resultatrapporten i samarbetet mellan Chalmers, Trafikverket och KNEG, redovisas utvecklingen inom svenska godstransportsektorn på väg med utgångspunkt i klimatpåverkan, samt koldioxidbesparingar uppnådda inom samarbetet KNEG under 2016.

KNEG Resultatrapport 2017: En redovisning av utvecklingen inom svenska godstransportsektorn på väg och KNEG