Pressmeddelande projektet ”Hela lasten – halva utsläppet”

Postad: 2010-12-21

20 procent minskade utsläpp av koldioxid på bara två år

Det är resultatet av projektet ”Hela lasten – halva utsläppet” som är ett samarbete mellan näringsliv, myndigheter och forskning i centrala Göteborg.
Målet med projektet är att halvera utsläppen av koldioxid från DB Schenkers transporter till år 2015, med startår 2008.
– Men det ser redan ut som att vi kommer att överträffa den tuffa målsättningen, säger Tomas Johansson, distriktschef hos DB Schenker i Göteborg och huvudansvarig för projektet.

Projektet ”Hela lasten – halva utsläppet” har sitt ursprung i KNEG (Klimatneutrala godstransporter på väg), ett initiativ från DB Schenker som startade 2006 och som engagerar näringsliv, forskning och myndigheter.

» Pressmeddelande Schenker 101221