Pressmeddelande projektet ”En Trave Till”

Postad: 2011-01-14

Sex meter längre lastbil ger lägre utsläpp

Koldioxidutsläppen från virkestransporter kan minska med drygt 20 procent visar en ny rapport från forskningsprojektet ”En Trave Till” ( ETT). Rapporten är en halvtidsavstämning på det 3 år långa forskningsprojektet med praktiska försök.

» Pressmeddelande

KNEG-medlemmar som deltar i projektet är Stora Enso Skog, Trafikverket och Volvo Lastvagnar