Pressmeddelande KNEG

Postad: 2011-05-26

Samarbete resulterar i minskade utsläpp längs vägarna

Genom gemensamma insatser lyckades elva företag minska utsläppen av koldioxid från vägtransporter med sammanlagt 180.000 ton under 2010.

– Det är viktiga bidrag, men vi är ännu inte nöjda. Vi har nämligen en bra bit kvar tills vi når målet, som är en halvering av utsläppen till 2020, säger Lars Mårtensson, miljöchef på Volvo Lastvagnar och ordförande i nätverket Klimatneutrala transporter på väg (KNEG).

Det som framför allt har bidragit till minskade utsläpp av koldioxid är att gamla lastbilar har ersatts med nya, effektivare fordon samt ökad låginblandning av förnybart drivmedel i diesel. Betydande bidrag kommer också från en effektivare bränsleproduktion.

Läs hela pressmeddelandet på Trafikverkets pressrum

Rapporten där deltagarna i KNEG sammanfattar sina insatser under 2010 samt fakta i kortform finns på http://kneg.org/material/rapporter/