Pressmeddelande KNEG

Postad: 2012-08-22

VÄGTRANSPORTERNAS KLIMATEFFEKT HEJDAS

2011 var det starkaste året hittills för samarbetsorganisationen KNEG, Klimatneutrala godstransporter på väg. Tillsammans åstadkom aktörerna en besparing på 244 000 ton koldioxid.

Resultatet redovisas i den rapport som överlämnas till infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd idag vid Lastbilsmässan i Jönköping.

– Det här är ett fantastiskt resultat som vi ska vara stolta över, säger Lars Mårtensson, Volvo Lastvagnar och ordförande i samarbetet KNEG. Det innebär dock inte att vi slår oss till ro, utan arbetet fortsätter med nya krafter.

Hela pressmeddelandet finns att hämta på:
» Chalmers pressrum

Rapporten där KNEGs medlemmar sammanfattar sina insatser under 2011 finns att hämta på:
» KNEG på väg mot visionen