Möt KNEG i Almedalen 2018

Postad: 2018-05-14

KNEG arrangerar återigen ett seminarium på Aktuell Hållbarhets arena i Almedalen. I år har vi valt att bjuda in politiker att diskutera hur omställningen till ett fossilfritt transportsystem kan bli möjlig.

Plats: Gotlands museum, Strandgatan 14 i Visby
Tid: Onsdag den 4 juli, kl 13:00-13:45

Titel: Fossiloberoende transporter – Vad krävs av branschen och politiken för att nå 2030-målen?

Om transportsektorn i Sverige ska nå målet om en fossiloberoende fordonsflotta till 2030 behövs handlingskraft. Vad betyder målet, vilken är godstransporternas roll och betydelse, och vilka spelregler behövs inom transportsektorn för att vi ska nå hela vägen?

Kan den nya CO2-deklarationen för tunga transporter stötta ekonomiska incitament som stödjer omställning av såväl fordonspark som infrastruktur för drivmedel? Räcker de förnybara drivmedlen för reduktionspliktens behov? Och vad behövs för att Sverige ska kunna öka sin egen produktion? Med dessa och andra frågeställningar i fokus ger branschen och politiker sin syn på hur omställningen till ett fossilfritt transportsystem kan bli möjlig. Arrangör är nätverket KNEG, Klimatneutrala godstransporter på väg, vars medlemmar arbetar för att nå det gemensamt uppsatta målet om 70 procent reducerade koldioxidutsläpp till år 2030.

Medverkande (fler politiker kommer att tillkomma)
 • Sofia Leffler Moberg, Chef för Sustainable Business, PostNord
 • Lars Mårtensson, Miljö- och innovationschef, Volvo Lastvagnar
 • Sven Hunhammar, Måldirektör, Trafikverket
 • Emil Glimåker, VD, Fordonsgas
 • Alarik Sandrup, Näringspolitisk chef, Lantmännen
 • Helene Samuelsson, Kommunikationschef, Preem
 • Urban Wästljung, Senior adviser, Public & Sustainability Affairs  , Scania
 • Rickard Nordin, Riksdagsledamot, C
 • Karin Svensson Smith, Ordförande Riksdagens Trafikutskott, MP
 • Jens Holm, Riksdagssledamot, V
 • Johan Andersson, Riksdagsledamot, S

Läs mer på Almedalsveckans oficiella hemsida