Medlemmar

Volvo Lastvagnar

Volvo Lastvagnar ligger i internationell framkant i bränsleeffektivisering av lastbilar och introduktionen av alternativa bränslen. Volvo Lastvagnar arbetar aktivt inom KNEG med dessa båda aspekter av hållbara transporter genom fyra olika åtaganden.

VOLVO LASTVAGNARS ÅTAGANDEN

Kontinuerligt utveckla teknik för ökad bränsleeffektivitet och tjänster som stödjer förarnas produktivitet
Bränsleeffektivisering är en ständig process för Volvo Lastvagnar. Utöver minskade avgasutsläpp, och därigenom minskad klimatpåverkan, minskar också transportkostnader.

Behålla en ledande roll inom fordonsteknologin för ökad användning av alternativa bränslen
Utveckla teknologi för alternativa bränslen och samverka med olika aktörer för att säkerställa bränsletillgång och infrastruktur.

Leda utvecklingen av elektrifierade lastbilstransporter
Utveckling av teknologi för elektrifiering av lastbilar och i samverkan med andra aktörer säkerställa nödvändig infrastruktur.

Verka för nya transportlösningar som förbättrar transporteffektiviteten och trafiksäkerheten
Utveckling av teknologi och tjänster som möjliggör längre och tyngre fordon och effektivt utnyttjande.

FAKTA OM VOLVO LASTVAGNAR

Volvo Lastvagnar tillhandahåller kompletta transportlösningar för professionella och krävande kunder, med ett komplett erbjudande av medeltunga och tunga lastbilar. Kundservice säkerställs genom ett globalt nätverk av 2100 återförsäljare och verkstäder i mer än 130 länder. Volvos lastbilar monteras i 16 länder runt om i världen.

Volvo Lastvagnar är en del av Volvokoncernen, en av världens ledande tillverkare av lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner och marina och industriella motorer. Volvokoncernen kan också erbjuda kompletta lösningar för finansiering och service. Volvo Lastvagnars arbete är baserat på kärnvärdena kvalitet, säkerhet och miljöomsorg.

KONTAKTUPPGIFTER

Lars Mårtensson
Miljö – och Innovationschef
E-post: lars.martensson@volvo.com
Tfn: 031-322 65 27
Volvo Truck Corporation
Dept. BC10110, VLH5B
405 08 Göteborg

» Volvo Lastvagnars hemsida