Medlemmar

Volvo Lastvagnar

Klimatfrågan är mycket viktig och för att lyckas så måste vi som fordonstillverkare samarbeta med andra viktiga aktörer. Nätverket KNEG ger oss den möjligheten och mycket mer.

– Vi vill vara med och leda utvecklingen av klimatneutrala godstransporter på väg, säger Lars Mårtensson, Miljöchef. Utvecklingen måste öka farten och vi vill se fler kommersiella lösningar och inte bara forskning och försök. När det gäller lastbilar och motorer så är KNEG:s vision om att godstransporterna på de svenska vägarna ska vara klimatneutrala inte långt borta redan idag. Men det krävs mer åtgärder inom förnybara bränslen och på kort sikt utnyttja potentialen inom energieffektivisering.

Medlemskapet har gett Volvo Lastvagnar bättre kunskaper om tänkbara lösningar och en möjlighet öka farten inom utveckling av effektivare fordon och förnybara bränslen.

– Det finns en stor outnyttjad potential för att minska CO2-utsläppen inom energieffektivisering tex. effektivare motorer, hybridteknologi, förarutbildning, bränslekonsulter och längre fordon, menar Lars Mårtensson. På kort sikt så har paket som Fuel Watch dvs. förarutbildning, Dynafleet, service, uppgraderingar och bränslekonsulter en stor potential (10-15%) och kan genomföras på befintliga fordon.

VOLVO LASTVAGNARS ÅTAGANDEN

» Kontinuerligt utveckla teknik för bättre bränsleeffektivitet och tjänster som stödjer förarnas produktivitet.

» Behålla en ledande roll inom fordonsteknologin för ökad användning av alternativa bränslen.

» Leda den fortsatta introduktionen av hybridteknologi för tunga lastbilar.

» Verka för nya transportlösningar som förbättrar transporteffektiviteten och trafiksäkerheten.

FAKTA OM VOLVO LASTVAGNAR

Volvo byggde sin första lastbil 1928. I dag är de en av världens största tillverkare av tunga lastbilar. Lastbilar från Volvo säljs och servas i mer än 130 länder runt om i världen, via 650 återförsäljare och i 1 450 verkstäder. Mer än 90 procent av produktionen är lastbilar i den tyngre klassen, över 16 ton. Det innebär att Volvo Lastvagnar är en av världens största tillverkare av tunga lastbilar. Företaget har sammanlagt nio monteringsfabriker på olika platser i världen.

» KNEG, Volvo Lastvagnar (PDF-fil, 3 MB)

KONTAKTUPPGIFTER

Lars Mårtensson
Miljö – och Innovationschef
E-post: lars.martensson@volvo.com
Tfn: 031-322 65 27
Volvo Truck Corporation
Dept. BC10110, VLH5B
405 08 Göteborg

» Volvo Lastvagnars hemsida