Medlemmar

Renova

Reducerad klimatpåverkan är viktig och på sikt är ambitionen att nå klimatneutrala materialtransporter.

– Vi stöder fullständigt visionen om att godstransporterna på de svenska vägarna ska vara klimatneutrala, säger Viktoria Edvardsson, miljö- och kvalitetschef på Renova. Vi tittar mycket på bränslen, logistik och ny fordonsteknik och det här samarbetet är oerhört viktigt. Jag hoppas att vi genom samarbete över branschgränser kan skapa synergieffekter och att vi medlemmar ska sporra varandra och utbyta idéer och erfarenheter. Vi på Renova kan till exempel bidra med möjligheter till fältprover för ny teknik.

RENOVAS ÅTAGANDEN

» Eneergieffektivitet

Energieffektiviteten ska öka. Energiåtgången per antal transporterade ton avfall (kWh/ton) ska minska med 20% till 2020 (basår 2010).För att nå detta arbetar vi med
– Sparsam körning och uppföljning
– Optimerade rutter
– Energieffektivare fordon

» Förnybara drivmedel

Vid utgången av 2014 ska alla drivmedel för våra tunga fordon vara förnybara.

» Modern fordonsflotta

Från 2012 ska alla våra egna tunga fordon minst uppfylla utsläppskraven för Euro5. Från 2013 kommer fokus att läggas på att följa upp miljökrav som ställs på våra underleverantörer.

» Teknikutveckling

Vi följer noga teknikutvecklingen på fordonssidan och medverkar i den genom att vara en aktiv partner vid tester och försök med ny teknik.

FAKTA OM RENOVA

Renova är Västsveriges ledande miljöföretag inom avfall och återvinning. Vår vision är att leda utvecklingen mot hållbar tillväxt. Vi erbjuder lösningar på avfallshanteringen för alla typer av företag och alla typer av avfall och återvinningsmaterial, med fokus på miljö i varje steg. Huvudkontoret ligger i Göteborg och vi jobbar med insamling och behandling av avfall, samt rådgivning och konsultverksamhet .

Renova har 820 anställda och ägs av 11 kommuner (Ale, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Mölndal, Partille, Tjörn, Stenungsund och Öckerö) Huvudkontoret ligger i Göteborg. År 2009 behandlade Renova ca 670 000 ton avfall och återvinningsmaterial. Omsättningen var 1 127 miljoner kronor. Renova äger också Kungälvs Transporttjänst AB, samt en tredjedel av Stenungsunds Renhållnings AB.

KONTAKTUPPGIFTER

Viktoria Edvardsson
E-post: viktoria.edvardsson@renova.se
Tfn: 031-61 80 00, växel
Renova AB
Box 156
401 22 Göteborg

» Renovas hemsida